Archiv článků

Pastýřský list k letním prázdninám otce biskupa Pavla Benedikta Stránského

23.06.2017 19:47
       

Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně

28.05.2017 15:59
Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mt 28, 16-20)   „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“, apoštolům a také nám sdělil Ježíš. To je nádherná zvěst, že nikdy nezůstaneme sami. Jak říká Martin Luther King: „Naučili jsme se létat jako...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře)

07.05.2017 17:19
Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře) (Jan 10,1-10) Pastýř a ovce patří nepochybně k sobě. Pastýř zná své ovce a ovce znají jeho. Ovce mají úžasný dar. Dokážou rozpoznat hlas svého pastýře. Dříve v noci v přírodě nocovala stáda různých...

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli velikonoční

07.05.2017 17:19
  (Lk 24, 13-35) Všechno v přírodě se probouzí a naše kroky často vedou do rozkvetlé přírody. To je čas, kdy můžeme nejen vnímat krásu stvoření, ale novým způsobem začít mluvit se Stvořitelem. V modlitbě (rozhovoru) můžeme otevřít novou „jarní“ dimenzi vůči Tomu, s nímž...

Myšlenka z kázání o vigilii Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota

15.04.2017 15:49
(Mt 28,1-19)   Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě a rychlým pohřbem? Nebylo by nic, co tvoří život Kristovy církve, nebylo by nic, co tvoří dějiny křesťanství více než 2000 let. Neslavili bychom Eucharistii. Celé křesťanství a naše víra stojí a...

Myšlenka z nedělního kázání o Květné neděli

09.04.2017 18:02
Mt 21, 1 – 11 Mt 26, 14 – 27, 66   Dnes vycházíme na cestu Svatého týdne. A myslím, že myšlenka sv. Bernarda z Clairvaux nám může být nosnou. Má naděje se opírá o tři věci: o lásku s níž nás Bůh adoptoval za své děti, o pravdivost Jeho příslibů a o Jeho moc, se kterou své sliby...

Martin M.Čapka: Via crucis

11.03.2017 20:34
  I.   Ježíš odsouzen k smrti   Kam jen se upírají oči člověka, krása mizí a bolestné slovo zničí život, jenž mohl vyrůst do láskyplných výšin. Jen ve tmách hledáme světlo, jak často uhasne knot poslední svíce naší rukou. A my stojíme, zaraženi tím, co jsme učinili, my stojíme...

Myšlenka z kázání o 1. neděli postní

06.03.2017 19:48
(Mt 4, 1-11)   V příbězích mého oblíbeného autora Bruna Ferrera v knize pod názvem Živá voda pro duši je krásný příběh.   Zapadlo slunce, když si chudý rolník sedl na zápraží a odpočíval po práci v parném dni. Kolem domu vedla cesta. Šel po ní cizí člověk a pomyslel si. „To bude...

Pastýřský list otce biskupa Pavla

26.02.2017 15:22
Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás všechny zdravím a píši vám k letošní postní době, abych vás pozdravil, povzbudil a také pozval. V tomto roce je pár dnů před Popeleční středou den mezi jinými nenápadný, letos vycházející na sobotu – 25. únor. Tytam jsou doby, kdy se mu říkalo Vítězný...

Svěcení nového biskupa

26.02.2017 15:18
  V Praze 7. února 2017    Milí přátelé, kolegové v duchovní službě, bratři a sestry,  pro naši církev i pro mne osobně se blíží velký den – svěcení nového, v pořadí čtvrtého, čes-kého starokatolického biskupa.  Proto chci teď každého z Vás osobně pozvat na tuto slavnost....
Záznamy: 1 - 10 ze 77
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>