Archiv článků

Myšlenka z kázání o slavnosti svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje

06.08.2017 20:01
(Lk 10, 1-9)   Tyto dva svaté máme spojeny se slovem a srozumitelností hlásání Kristova učení. Myslím, že vzpomínat na historii cesty těchto dvou světců, by bylo jako nošení sov do Athén. Proto si na počátku této úvahy raději řekněme, jak se člověk stává svatým a co je svatost. Možná nám...

Pastýřský list k letním prázdninám otce biskupa Pavla Benedikta Stránského

23.06.2017 19:47
       

Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně

28.05.2017 15:59
Myšlenka z nedělního kázání o slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mt 28, 16-20)   „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“, apoštolům a také nám sdělil Ježíš. To je nádherná zvěst, že nikdy nezůstaneme sami. Jak říká Martin Luther King: „Naučili jsme se létat jako...

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře)

07.05.2017 17:19
Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční (neděle dobrého pastýře) (Jan 10,1-10) Pastýř a ovce patří nepochybně k sobě. Pastýř zná své ovce a ovce znají jeho. Ovce mají úžasný dar. Dokážou rozpoznat hlas svého pastýře. Dříve v noci v přírodě nocovala stáda různých...

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli velikonoční

07.05.2017 17:19
  (Lk 24, 13-35) Všechno v přírodě se probouzí a naše kroky často vedou do rozkvetlé přírody. To je čas, kdy můžeme nejen vnímat krásu stvoření, ale novým způsobem začít mluvit se Stvořitelem. V modlitbě (rozhovoru) můžeme otevřít novou „jarní“ dimenzi vůči Tomu, s nímž...

Myšlenka z kázání o vigilii Zmrtvýchvstání Páně – Bílá sobota

15.04.2017 15:49
(Mt 28,1-19)   Jak by to bylo, kdyby s Ježíšem Kristem vše skončilo Velkým pátkem na Golgotě a rychlým pohřbem? Nebylo by nic, co tvoří život Kristovy církve, nebylo by nic, co tvoří dějiny křesťanství více než 2000 let. Neslavili bychom Eucharistii. Celé křesťanství a naše víra stojí a...

Myšlenka z nedělního kázání o Květné neděli

09.04.2017 18:02
Mt 21, 1 – 11 Mt 26, 14 – 27, 66   Dnes vycházíme na cestu Svatého týdne. A myslím, že myšlenka sv. Bernarda z Clairvaux nám může být nosnou. Má naděje se opírá o tři věci: o lásku s níž nás Bůh adoptoval za své děti, o pravdivost Jeho příslibů a o Jeho moc, se kterou své sliby...

Martin M.Čapka: Via crucis

11.03.2017 20:34
  I.   Ježíš odsouzen k smrti   Kam jen se upírají oči člověka, krása mizí a bolestné slovo zničí život, jenž mohl vyrůst do láskyplných výšin. Jen ve tmách hledáme světlo, jak často uhasne knot poslední svíce naší rukou. A my stojíme, zaraženi tím, co jsme učinili, my stojíme...

Myšlenka z kázání o 1. neděli postní

06.03.2017 19:48
(Mt 4, 1-11)   V příbězích mého oblíbeného autora Bruna Ferrera v knize pod názvem Živá voda pro duši je krásný příběh.   Zapadlo slunce, když si chudý rolník sedl na zápraží a odpočíval po práci v parném dni. Kolem domu vedla cesta. Šel po ní cizí člověk a pomyslel si. „To bude...

Pastýřský list otce biskupa Pavla

26.02.2017 15:22
Milí přátelé, sestry a bratři, srdečně vás všechny zdravím a píši vám k letošní postní době, abych vás pozdravil, povzbudil a také pozval. V tomto roce je pár dnů před Popeleční středou den mezi jinými nenápadný, letos vycházející na sobotu – 25. únor. Tytam jsou doby, kdy se mu říkalo Vítězný...
Záznamy: 1 - 10 ze 78
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>