Nezapomínáme - to vy jste nám dali právo na život

Život

štáb.kpt.Josefu Čapkovi * 27.1.1911 +10. 4. 1945 Mauthausen

Život pomalu ztrácí jasné obrysy

a vůle žít není tak silná

jako ranní východ slunce.

Pomalu vkrádá se soumrak

a vědomí ztracenosti v nekonečném vesmíru

bere člověku chuť se modlit.

Soucit leží kdesi za ostnatým drátem

a ještě se skrývá,

aby nebyl nalezen bezsoucitnými.

Čtyři stěny, bílé jako zuby mrtvoly

a tíha umírání,

kde vteřina se stává věčností.

Všechno zhasne, i hvězdy a měsíc,

ale jediné, co září

a bude vždy,

je síla lidskosti.