Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli postní

20.03.2018 16:50

 

(Jan 12, 20-33)

 

V dnešním evangeliu zaznívá věta: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek.“

Pojďme si tuto větu vztáhnout na nás. Vyšli jsme dnes ze svého já a uvědomili si, že existuje vedle nás i druhý člověk? To odumření může znamenat vyjití ze sebe. Objevení člověka a lidí okolo nás. Pokud neodumře to naše já, nebudeme přinášet hojný užitek a zůstaneme sami.

Být křesťanem a vidět trpícího bratra, aniž bychom trpěli s ním a aniž bychom byli nemocni s ním, znamená být bez lásky, být křesťanem jen podle jména. (Sv. Vincenc z Pauly)