Myšlenka z nedělního kázání o Květné neděli

26.03.2018 19:20

 

(Mk 11, 1 -10, Mk 15, 1 - 39)

Možná nám dnes připadá, že zlo zvítězilo. Ježíš je mrtev. Ale naštěstí Jeho příběh pokračuje. Vstává z mrtvých a vrací se k nám.

I v každodenním životě se nám může zdát, že zlo vítězí a má mnoho sil. Ale jedno důležité zlu chybí. Láska k druhým lidem a k Bohu. Když zlo klopýtne, nemá ho kdo zachytit a nabídnout mu pomoc. Zlo stojí na vratkých nohách. Je samo.

Zato dobro se obklopuje ostatními. Má nejen své nohy, když klopýtne, ale i ruce, které ho podrží. Neupadne. A navíc umí mít rádo, milovat, tudíž není nikdy samo.  

Jak říká sv. Bernard: „Láska má dvě paže. Jednou objímá bližního, druhou Boha.“

Proto se nebojme. Dobro vždy zvítězí, protože není samo a má největšího pomocníka – Boha.