Pravidelné bohoslužby

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, Křížová ulice 1

Nedělní mše sv. v 10:45 hodin

OZNÁMENÍ

V návaznosti na rozvolňování zdravotně - hygienických opatření se sejdeme na nedělní mši sv. v kostele Povýšení sv. Kříže 29. 11. 2020 v 10:45 hodin
1. neděli adventní. Pamatujeme také na ty z nás, kteří jsou nyní nemocní, abychom již mohli prožít vstup do doby adventní společně. 
Těšíme se na setkání při mši svaté.
P. Martin a Farní rada Starokatolické farnosti v Jihlavě

Naše fotogalerie