Kristus zvítězil, Kristus kraluje, Kristus vládne navěky. Aleluja! 

Přejeme požehnané Velikonoce.

Oznámení

Od 3. neděle velikonoční 18. 4. 2021 se konají nedělní mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže.

Pravidelné bohoslužby

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, Křížová ulice 1

Nedělní mše sv. v 10:45 hodin

Naše fotogalerie