Oznámení

Ze zdravotně - technických důvodů se neuskuteční nedělní mše. sv. 

17.1.2021 v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Děkujeme za pochopení. 

Pravidelné bohoslužby

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, Křížová ulice 1

Nedělní mše sv. v 10:45 hodin

Naše fotogalerie