STAROKATOLICKÁ FARNOST V JIHLAVĚ

Rozpis bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže na leden 2020

5. 1. 2020 v 10:45 hodin - Slavnost Zjevení Páně, mše sv.

12. 1. 2020 v 10:45 hodin - Slavnost Křtu Páně, mše sv.

19. 1. 2020 v 10:45 hodin - 2. neděle v mezidobí, Svatby v Káně, mše sv. - nekoná se z důvodu nemoci faráře

26. 1. 2020 v 10:45 hodin - 3. neděle v mezidobí, mše sv. - bohoslužba pro děti

 
Farní obec ČSHC v Jihlavě zve na přednášku
ČESKÝ MODERNISMUS
a vznik Církve československé- 100 let
KLUB ZACHEUS
Jihlava, Komenského 20

21. 1. 2020 v 18:00 hodin

T 736265817