Starokatolická farnost v Jihlavě

Rozpis bohoslužeb na duben 2021

11. 4. 2021 - 2. neděle velikonoční(mše sv. není v kostele Povýšení sv. Kříže, skype farnost)

(Sk 4, 32-35, Žl 133, 1 J 1, 1-2,2, Jan 20, 19-31)

Na základě Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26.2.2021 je omezen pohyb osob mezi okresy, což je pro naši územně rozsáhlou farnost největší komplikace. Toto omezení končí 12.4.2021.

Bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže

18. 4. 2021 v 10:45 hodin - 3. neděle velikonoční, mše sv.

25. 4. 2021 v 10:45 hodin - 4. neděle velikonoční, mše sv.

Dovolujeme si poprosit o laskavost a při účasti na mši sv.  dodržujte stanovená a aktuální zdravotně -hygienická opatření. Děkujeme a těšíme se na setkání. Farní rada

2. neděle velikonoční- bohoslužba slova sloužená emeritním biskupem Starokatolické církve ThMgr. Dušanem Hejbalem

Časopis Communio 1/2021