Rozpis bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže na říjen 2019

6. 10. 2019 v 10:45 hodin - 27. neděle v mezidobí, mše sv.

13. 10. 2019 v 10:45 hodin - 28. neděle v mezidobí, mše sv.(zádušní mše sv. za bratra Drahomíra Jarolíma)

20. 10. 2019 v 10:45 hodin - 29. neděle v mezidobí, mše sv.

27. 10. 2019 - 30. neděle v mezidobí, mše sv. 

Těšíme se na vás!více na www: https://www.zahradnictvivm.cz 

Ve dnech 17. 10. 2019 - 19. 10. 2019 proběhla synoda Starokatolické církve v Bystřici pod Hostýnem. Hlavními body jednání tohoto vrcholného orgánu církve byly oblasti pastorální, katechetické, právní, ekumenické a ekonomické. Za Starokatolickou farnost v Jihlavě se synody zúčastnili farář Martin Čapka a místopředseda farní rady Pavel Nešťák.