STAROKATOLICKÁ FARNOST V JIHLAVĚ

Rozpis bohoslužeb na leden 2021 v kostele Povýšení sv. Kříže

3. 1. 2021 v 10:45 hodin - Zjevení Páně, mše sv. (s prosbou o požehnání Boží do nového roku 2021)

10. 1. 2021 v 10:45 hodin - Křtu Páně, mše sv. 

17. 1. 2021 - 2. neděle v mezidobí, mše sv. (Ze zdravotně - technických důvodů se nekoná v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě. Mši sv. odsloužím za vás, vaše blízké a se vzpomínkou na zesnulého bratra Juraje doma v 10:45 hodin. Můžeme být spojeni v modlitbě. P. Martin)

24. 1. 2021 v 10:45 hodin - 3. neděle v mezidobí, mše sv. 

31. 1. 2021 v 10:45 hodin - Uvedení Páně do Chrámu, mše sv. 

Dovolujeme si poprosit o laskavost a při účasti na mši sv.  dodržujte stanovená a aktuální zdravotně -hygienická opatření. Děkujeme. Farní rada