STAROKATOLICKÁ FARNOST V JIHLAVĚ

Rozpis bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže na prosinec 2019

1. 12. 2019 v 10:45 hodin - 1. neděle adventní, mše sv.

(žehnání adventních věnců)

8. 12. 2019 v 10:45 hodin - 2. neděle adventní, mše sv.

15. 12. 2019 v 10:45 hodin - 3. neděle adventní, mše sv.

(bohoslužba pro děti)

22. 12. 2019 v 10:45 hodin - 4. neděle adventní, mše sv.

25. 12. 2019 v 10:45 hodin - Slavnost Narození Páně, mše sv.

29. 12. 2019 v 10:45 hodin - Svaté Rodiny, mše sv.