Starokatolická farnost v Jihlavě

Rozpis bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže na červenec a srpen 2021

4. 7. 2021 - bohoslužba v rodinách (není v Kostele Povýšení sv. Kříže)

11. 7. 2021 v 10:45 hodin - 15. neděle v mezidobí, mše sv.

18. 7. 2021 - bohoslužba v rodinách (není v Kostele Povýšení sv. Kříže)

25. 7. 2021 v 10:45 hodin - 17. neděle v mezidobí, mše sv.

1. 8. 2021 - bohoslužba v rodinách (není v Kostele Povýšení sv. Kříže)

8. 8. 2021 v 10:45 hodin - 19. neděle v mezidobí, mše sv.

15. 8. 2021 - bohoslužba v rodinách (není v Kostele Povýšení sv. Kříže)

22. 8. 2021 v 10:45 hodin - 21. neděle v mezidobí, mše sv.

29. 8. 2021 - bohoslužba v rodinách (není v Kostele Povýšení sv. Kříže)

(Upozornění: Z rozhodnutí farního shromáždění se o prázdninách uskuteční každá druhá nedělní bohoslužba přímo v rodinách farníků. Tyto neděle se nebude slavit nedělní mše sv. v Kostele Povýšení sv. Kříže. Je možnost využít nedělních bohoslužeb CČSH v 9:00 hodin) 

Pomoc pro obyvatele a obce zasažené ničivou přírodní katastrofou

Milí přátelé, sestry a bratři,

v tuto chvíli myslíme na všechny lidi, kteří byli postiženi přírodní katastrofou na jižní Moravě. Modlíme se za všechny, kterým tato pohroma vzala životy, zdraví a domovy. Protože naše církev nemá vlastní charitativní organizaci, chtěl bych všechny naše věřící i ostatní lidi dobré vůle povzbudit, aby podle svých možností štědře podpořili dílo některé z renomovaných církevních charitativních (diakonických) či humanitárních organizací jakými jsou například Česká katolická charita, Evangelická diakonie, ADRA, Člověk v tísni a další. Odkazy na dárcovské kanály (čísla účtů, odkazy na dárcovské sms apod.) pohodlně najdete na internetu. Církev půjde rovněž touto cestou podpory lidem postiženým katastrofou.
Pavel B. Stránský
biskup
Organizátor sbírky:
Český červený kříž 333999/2700  v.s. 2101, Diecézní charita Brno 4211325188/6800 v.s. 2002,

Adra 66888866/0300 v.s. 390, Diakonie Českobratrské církve evangelické 2100691426/2010, Člověk v tísni 713271329/0300, https://www.donio.cz/pomocproJMK 

Nové číslo časopisu Communio 2/2021

Nová Stezka písmáků 2021 - Junák

Týden duchovní obnovy - Život jako zkouška víry_14.8.2021 - 21.8.2021