Starokatolická farnost v Jihlavě

Rozpis bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže o Adventu 2021

28. 11. 2021 v 10:45 hodin - 1. neděle adventní, mše sv. (s žehnáním adventních věnců) 

5. 12. 2021 v 10:45 hodin - 2. neděle adventní, mše sv.

12. 12. 2021 v 10:45 hodin - 3. neděle adventní, mše sv. (bohoslužba pro děti - příprava na Vánoce)

19. 12. 2021 v 10:45 hodin - 4. neděle adventní, mše sv.

Pozn. Každou neděli probíhá příprava dětí na první sv. přijímání. Od 1. neděle adventní se konají nedělní mše sv. v zimní kapli kostela Povýšení sv. Kříže. Prosíme o dodržování platných zdravotně - hygienických doporučení.