Myšlenka z kázání o slavnosti sv. Václava

Mt 16, 24 -27

Víra je nejdříve oběť,

potom oběť

a nakonec vítězství.