Slavnost Seslání Ducha sv., to jsou narozeniny Kristovy církve. V ten den se církev zrodila z Ducha svatého. Učedníci s Marií uprostřed očekávají příchod Ducha svatého. Zrození církve nebyla nějaká skrytá událost. Zpozorovali to lidé z osmnácti národů, jak nám to dnes sdělil sv. Lukáš.