Starokatolická farnost v Jihlavě

Číslo účtu pro dary a příspěvky: 200108905/0300

IČ: 73633186

Zřizovatel: Starokatolická církev v ČR, Na Bateriích 93/27, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Biskup: PhDr., Bc. Pavel Benedikt Stránský

(biskup Starokatolické církve v ČR a pro věřící a farnosti Anglikánské církve v ČR) 

IČ: 00445304

Pravidelné bohoslužby

neděle 10:45 hodin

každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti


Kostel Povýšení sv. Kříže

Kontakty:

P. Mgr. Martin Maxmilián Čapka, farář     

Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava

+420 721 502 431

martin.capka@starokatolici.cz 

Libuše Benešová, předsedkyně farní rady

starokatolici-jihlava@email.cz  

Pavel Nešťák, místopředseda farní rady

starokatolici-jihlava@email.cz