Číslo účtu: 200108905/0300

Pravidelné bohoslužby

neděle 10:45 hodin

každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti


Kostel Povýšení sv. Kříže


Kontaktujte nás

R. D. Mgr. Martin M. Čapka, farář

Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava

+420 721 502 431

martin.capka@starokatolici.cz