Starokatolická farnost v Jihlavě

Číslo účtu: 200108905/0300

IČ: 73633186

Zřizovatel: Starokatolická církev v ČR, Na Bateriích 93/27, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Pravidelné bohoslužby

neděle 10:45 hodin

každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti


Kostel Povýšení sv. Kříže

Kontaktujte nás

P. Mgr. Martin M. Čapka, farář 

Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava

+420 721 502 431

martin.capka@starokatolici.cz 

Libuše Benešová, předsedkyně farní rady

starokatolici-jihlava@email.cz  

Pavel Nešťák, místopředseda farní rady

starokatolici-jihlava@email.cz