Historie jihlavské farnosti  

Historie Starokatolické farnosti v Jihlavě:

  • Společenství starokatolíků se v krajské Jihlavě scházelo původně v kostele sv. Pavla, Dvořákova ul., Českobratrské evangelické církve od 1. neděle adventní roku 2003. Farnost vznikla ve městě, kde starokatolictví nemá historickou tradici. Alespoň jsme při zakládání farnosti nenarazili na kořeny starokatolictví. Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v 10:45 hodin v Jihlavě. 
  • Duchovní správa zahrnuje i další sympatizující věřící a členy farní obce z okolních měst a vesnic roztroušených nejen po Vysočině, nejvzdálenější rodina žije v Pardubicích, proto je nutno chápat duchovní správu v Jihlavě v územně širším slova smyslu. 
  • Od 1. 11. 2007 se pravidelné bohoslužby ve Starokatolické farnosti v Jihlavě konají v kostele Povýšení sv. Kříže (CČSH) v Křížové ulici.
  • Farnost úzce spolupracuje s country kapelou Kostelecký Sešlák. Díky této spolupráci mohou proběhnout mše sv. pro děti v přírodě v country stylu. Jedna je pravidelně před koncem školního roku a druhá před začátkem adventní doby. 
  • Ekumenickou radost v pravém slova smyslu naše farnost prožívá s Náboženskou obcí CČHC v Jihlavě, kdy se snažíme společně prožít důležité dny liturgického roku.
  • Starokatolická farnost v Jihlavě je finančně soběstačná. Církevní restituce se nás vůbec nedotkly. Nic jsme neměli a nic nedostali. Na všechny aktivity a potřeby se od začátku našeho působení musíme složit my, kteří s touto farností žijeme. 
  • P. Martin Maxmilián Čapka po střední škole vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Teologie. Kněžskou formaci absolvoval od roku 1994 v Teologickém konviktu v Litoměřicích,  v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a v Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - Redemptoristů. Jáhenské svěcení přijal ve Starokatolické církvi v roce 2003 a kněžské svěcení v roce 2005. Je ženatý a se svou manželkou Miroslavou mají tři děti. Otec Martin vždy pracoval a pracuje v civilním zaměstnání (po absolvování CVS pracoval jako publicista, na různých pozicích ve státní správě a posledních třináct let pracuje jako představený státního úřadu) a službu ve farnosti vykonává ve svém volném čase a po práci. Otec Martin s rodinou nebydlí v Jihlavě, a proto za každého počasí musí do Jihlavy pravidelně dojet na mši sv. 38 km tam a zase zpět. Je nutno říci, že většina farníků je na tom podobně a někteří i hůř. Samozřejmě kromě místních jihlavských. 
  • Ve farnosti v Jihlavě vládne duch přátelství a pomoci mezi věřícími a s velikou radostí v srdci se scházíme ke společným bohoslužbám s vědomím, že nejsme sami a Bůh je uprostřed nás. Dokážeme jeden druhého najít i ve všedním dni a myslíme, že to dnes není málo.
Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!