Bohoslužby:

Neděle - 10:45 hodin

Každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti.  V rámci domluvy slavení Eucharistie, přípravy na přijetí svátostí, biblické hodiny a katecheze v rodinách a u věřících lokálně vzdálených nebo imobilních. Individuální svátost smíření je možná 0,5 hodiny přede mší sv. nebo po domluvě. Svátost Nemocných i v nemocničních zařízeních po domluvě. Kontakt na faráře: 721502431. Neváhejte zavolat.

Rubrika "Příspěvky" Myšlenky z nedělního kázání: Autorem těchto autentických zamyšlení je  otec Martin, který je pro vás téměř každý týden dle časových dispozic připravuje. Jak říká otec Martin: "Nedělnímu kázání musí porozumět i ten nejmenší z nejmenších. Proto musí být jednoduchá a ve srozumitelném jazyce. To je to nejtěžší. Převést složité věci do roviny "jednoduchosti." Když se to kazatel nenaučí, tak zůstane akademikem. Kázání 20 minut? Kdo to poslouchá?"