Bohoslužby:

Neděle - 10:45 hodin

Každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti.  V rámci domluvy slavení Eucharistie, přípravy na přijetí svátostí, biblické hodiny a katecheze v rodinách a u věřících lokálně vzdálených nebo imobilních. Individuální svátost smíření je možná 0,5 hodiny přede mší sv. nebo po domluvě. Svátost Nemocných i v nemocničních zařízeních po domluvě. Kontakt na faráře: 721502431.