Bohoslužby:

Neděle - 10:45 hodin

Každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti.  V rámci domluvy slavení Eucharistie, přípravy na přijetí svátostí, biblické hodiny a katecheze v rodinách a u věřících lokálně vzdálených nebo imobilních. Individuální svátost smíření je možná 0,5 hodiny přede mší sv. nebo po domluvě. Svátost Nemocných i v nemocničních zařízeních po domluvě. Kontakt na faráře: 721502431. Neváhejte zavolat.

Rubrika "Příspěvky" Myšlenky z nedělního kázání: Autorem těchto autentických zamyšlení je  P. Martin, který je pro vás každý týden připravuje. 

Rubriku "Poezie" jsme úmyslně zřídili pro našeho pana faráře. Léta píše básně tzv. "do šuplíku" a myslíme si, že i tyto texty a myšlenky mají co říct více lidem. Jen je někdy těžké z něj tyto texty "vytáhnout."