Modlitba

11.06.2020

Prosba o Ducha svatého

Tak jako den čeká na slunce hlas

a noc na dotek svého noci krále,

tak čeká mé srdce

na Ducha pokory

a víry svaté.

Tak jako láska čeká na srdce toužebné

a žena na objetí muže svého,

tak touží mé srdce

po Duchu lásky

a naděje nezlomné.

Tak jako podzimní den touží po mlžném šatu

a barvy jeho po očích obdivovatelů,

tak zkouším nalézt srdcem svým

tu hlubinu,

studnici,

bílou holubici života,

Ducha zrození.

V oceánech lásky

V oceánech lásky

a v oceánech bolesti,

srdce mé také touží po štěstí,

v němž skrýt se může

druhá polovina mého srdce.

V proudech slov proroků a apoštolů,

i v bezpočtu trnů v koruně Krále,

pozvedá se z pout duše má neustále

a sama nechce vzlétnout za sluncem,

jen s květy rudých růží.

V každodenním nalézání

a v ztrátách večera,

naděje snad už ani nechtěla

obcházet dům mého života,

však ale přišla,

a bělohnědý květ růže podala mi.

Pane, jak často...

Pane, jak často tonu sám v sobě

a v nekonečných pláních svého já,

však zapomínám na Tvou nekonečnost bez času.

Pane, jak často trpím sám v sobě

a v nesnesitelných bolestech svého nitra,

však zapomínám na Tvou bolest bez času.

Pane, jak často pláču sám v sobě

a v nepřehledných oceánech smutku ulpívám,

však zapomínám na Tvé slzy bez času.

Pane, jak často naslouchám sám sobě

a ve slovech svých hledám nebe věčné,

však zapomínám na Tvá slova bez času.

Pane, jak často umírám sám v sobě

a v smrti rozkoš nalézám pro konečnost,

však zapomínám na smrt Tvou bez času.

Souhvězdí Boží lásky

Jak ztloustli jsme,

a málo by nás obléklo

spásy šat.

U lidí

je to vždy nemožné snad,

však u Boha...

Jak často jsem říkal,

nemožno,

vrátím se,

však souhvězdí Boží lásky

vždy přitáhne mně zpět,

by láska zaplavila svět

toho srdce vychladlého.

                                                                                        (Ze sbírky Modlitba, Martin M. Čapka, 2007)


Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!