Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční

05.05.2022

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční

(Sk 9,39-43; Žl 23; Zj 7,9-17; Jan 10,22-30)

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a rozhání. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a ony znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince."

Drazí přátelé, dnešní neděle je také nazývána nedělí Dobrého Pastýře.

Všimněme si velmi důležitého poselství. Ježíš je dobrý pastýř, který chrání sobě svěřené. Nikdo nemůže vzít jedinou ovečku z jeho stáda. Těmi ovečkami jsme my a často jsem slýchal při katechezích odpor vůči pojmenování křesťanů ovcemi. Ovce má však úžasnou schopnost. Dokáže rozpoznat hlas svého pastýře a jde za ním. V Izraeli se svolávala stáda různých majitelů na noc do chráněných ohrad, aby jim nemohly ublížit noční šelmy. A ráno na zavolání pastýře se zvednou pouze jeho ovce a jdou za ním.

Dnes se hodně hovoří o svobodě člověka a myslím, že bychom si měli uvědomit, že Ježíš je ten největší dárce svobody, který kdy byl a který je. Sám říká, že nasadí veškeré síly k tomu, aby mu nás nikdo nevyrval z jeho náručí. Ale my máme ten obrovský dar svobody se vyrvat z jeho náručí sami.

Poselství neděle Dobrého Pastýře není o uzavřené "pastvině," ale o tom, zda chceme být se svým Pánem a Pastýřem Ježíšem Kristem, anebo jít svou cestou. Jak se rozhodneme, je jenom na naší svobodné vůli. Možná je to nejtěžší volba křesťana, svobodně se rozhodnout.

Mnoho z nás se ptá, jak poznat toho pravého pastýře. Dobrý pastýř vchází dveřmi, tedy nic neskrývá a hlavně nezamýšlí nic zlého. Pravý a dobrý pastýř myslí více na své ovce než na sebe. Dobrý pastýř je ochoten položit i svůj život za každou ovečku svého stáda. A nejen za ni. Za všechny.

Dnes se mnoho lidí pasuje do role dobrého pastýře, ale myslím, že minout kvůli nim toho pravého - Ježíše Krista, by byla velká chyba současná i budoucí. Amen.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!