Myšlenka z kázání o Slavnosti Zjevení Páně

30.12.2021

Myšlenka z kázání o Slavnosti Zjevení Páně

(Iz 60,1-6; Žl 72; Ef 3, 1-12; Mt 2, 1-12)

Drazí přátelé, dnešní slavnost nás podruhé vede k jeslím. My sami jsme se již trochu s dobou vánoční rozloučili, ale dnes se vracíme na počátek. Ta dnešní slavnost má totiž v sobě hlubokou myšlenku. To není rozloučení s tajemstvím Vánoc, ale zjevení toho, co je před námi. Světlo, které vzešlo pastýřům a mudrcům, už nikdy nezhasne. Betlémská hvězda svítí a bude svítit každému z nás dál. Dnes si máme uvědomit, že to zjevení Boží velikosti a slávy zůstane stále přítomné.

Každému člověku, novým a novým generacím, bude prozařovat cestu v temnotě Světlo, které přišlo na tento svět. A to Světlo bude zvát každého člověka, aby se vydal za ním, jako dnes mudrcové z Východu.

Poselstvím dnešní slavnosti, je zjevení Boží síly, lásky a dobroty celému světu. Jak to zjevení nalézt? Zkusme se třeba rozhlédnout a začít vidět. Co třeba v přírodě a lidech okolo nás? Když se rozhlédneme, tak určitě ten záblesk Boží síly a moudrosti uvidíme.

Ježíš narozený jako dítě v jeslích je důkazem toho, že Bůh to s každým z nás myslí vážně. Že to je Bůh, který s rozevřeným náručím jde vstříc tobě i mě. Ale samozřejmě je zde i úkol pro tebe i mě. Jestliže nám Bůh vychází vstříc, tak i my bychom mu měli jít naproti a hledat Jej. Pamatujme na to, že jen ti z nás, kteří Boha hledají a zároveň se nechají najít Bohem, tak se mohou osvobodit od svých úzkostí, nejistot a strachu. Vždyť bez prosvětlené cesty nikam nedojdeme.

Drazí přátelé, pokud bychom se zarazili každý rok "jen" u jeslí a zírali "pouze" na Jezulátko a zůstali stát na místě, tak bychom prožívali minulost. Kristus nás však zve dál. Naše setkání s Ním je před námi. On nás zve na cestu bez ohledu na náš věk, zkušenosti nebo prošlapanou cestu životem. Uvědomme si dnes, že poselství, které Kristus dal tomuto světu je o budoucnosti. Křesťan je člověk, který jde kupředu, aby žil.

Přeji nám všem, abychom tu sílu nových vycházení vstříc budoucnosti v síle Zrozeného Krista, prožívali nejen dnes o této slavnosti, ale i zítra, a také v každém dni nového roku, který nastává. Přeji nám všem, abychom Betlémskou hvězdu nepřehlédli a vydali se za ní. Ona nás povede, abychom nezabloudili a prožívali plně přítomnost. Ona nás povede, abychom neztratili směr, abychom nalezli budoucnost. Amen.

                                                                                                                                                                         Víra je cesta, která má cíl.

                                                                                                                                                                                             (Blaise Pascal)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!