Myšlenka z kázání o Zeleném čtvrtku - památka Poslední večeře Páně

01.04.2021

Myšlenka z kázání o Zeleném čtvrtku - Památka Poslední večeře Páně

(Jan 13, 1-15)

Drazí přátelé, o Vánocích jsme žasli nad tím, že se Bůh stal člověkem. Dnes prožíváme konkrétní působení Boha v tomto světě. Boží Syn se stává služebníkem lidí - služebníkem každého z nás.

Ježíš pokleká a myje nohy dle tradice lidem, kteří se k Němu nebudou chovat zrovna nejlépe. Jidáš Jej za chvíli zradí, Petr Jej za chvíli zapře...

Všem umývá nohy jako služebník. Když všem, tak i nám, každému z nás. Dnešní připomínka Poslední večeře Páně boří čas a prostor. Ježíš říká: "S toužebností jsem si přál jíst s vámi beránka!" A co na to oni a co na to my?

Ježíšovi učedníci se hádali večer o přední místa v Božím království. Jeden z učedníků vyjednává cenu za zradu. Petr se brání službě Ježíše, protože možná tušil, že to bude chtít Kristus i po svých učednících.

A po večeři vychází Ježíš ven, aby dovršil své poslání. Má strach, nechce být sám, ale co udělají jeho učedníci. Místo aby s Ním bděli, tak spí.

Bůh ukázal svou věrnost vůči nám, kteří nejsme věrní. Přiznejme si, že jsme jako Ježíšovi učedníci plní rivality, ctižádosti, nevěrnosti a jsme schopni prodat i ty nejbližší. Jak často uhýbáme před nepohodlím, námahou a často jako Ježíšovi učedníci jdeme raději spát, než abychom pomohli.

Uvědomme si dnes, že není větší lásky, než položit život za své přátele. Ježíš ten důkaz podal. Obětoval svůj život. Eucharistie, kterou přijímáme při mši sv. je nejen znamením, ale možností spojení s živým Kristem. Spojení s Jeho životem a láskou, která se dotýká každého člověka. Každého člověka, proto nesmíme odmítat nikoho, kdo touží po spojení s Kristem. Oběť Kristova je jen jedna a jedině On ji dává těm, kteří o ni stojí. Nebuďme překážkou v Ježíšově díle.

Dnešní den nám také nabízí pohled do zrcadla. Kdo jsem já, jak se chovám a jaká postava z dnešního evangelia je mi nejvíce podobná? A nejdůležitější poselství dnešního dne je to, že se můžu změnit v lepšího člověka a Bůh mi v tom pomůže. Jen musím chtít. Amen.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!