Myšlenka z nedělního kázání o 1. neděli postní

17.02.2024

Myšlenka z nedělního kázání o 1. neděli postní

(Gn 9,8-15; Žl 25; 1. Petr 3,18-22; Mk 1,12-15)

V dnešním evangeliu je Ježíš pokoušen. Jsou mu nabízeny velké výhody. Ukázat světu sama sebe. Mít u nohou všechna království. Ale za jakou cenu. Za cenu hříchu, který není ničím jiným, než odvrácením tváře a života od Boha.

Pokušení je velmi skloňované slovo v životě křesťana. Je to vlastně zkouška, v níž buď obstojíme, nebo padneme. Typickým příkladem je archetypální Adam. Zkoušet nové a neprobádané. Vzít si to, co třeba bude chutnější a sladší, než to, co je nám nabízeno Bohem. Pokušení je spjato s pojmem hříchu. Pokud pokušení podlehneme, vydáme se na cestu, která láká, svádí. Hřích je vlastně taková rakovina, která rozežírá člověka, aniž si to často uvědomuje a raduje se z ní. Jak dlouho? Tak dlouho, než uvidí cíl, kam dorazil. Ten nebývá sladký, prosvícený světlem a naplněný klidem duše i těla. A často ohlédnutí se na prošlou cestu bývá otřesný zážitek.

I my často stojíme tváří v tvář pokušení. Pro každého člověka má různou podobu. Někdo touží po slávě a moci, jiný po získání bohatství. Další touží po slastech, chutích a prožitcích. Pokušení je skutečně nepřeberné množství. Samy o sobě by tyto touhy nebyly zlé. Co je udělá zlými, je to, že se odvrátíme od Ježíšovy cesty, od Boha. Zlými je udělá to, že jdeme za svým tzv. "přes mrtvoly" a jsme schopni ublížit lidem, kteří nám stojí v cestě. Tam, kde nastoupí při prosazování našich cílů ublížení a sobectví, tam nastupuje hřích.

Stojíme na počátku doby postní. Máme obrovskou šanci při pohledu na Adama – prvního člověka a Krista – Spasitele světa, zvolit způsob, jak se stavět k pokušení. A máme také velikou devizu do nového začátku. Kristus zemřel, aby žádný z nás nezahynul. Když už padneme a podlehneme, tak je tady ještě Ten, který odolal pokušení a zvítězil.

Prosme našeho Pána: "Dej nám sílu odolávat všem pokušením, která nás odvádějí od Tebe. A když padneme, dej nám sílu vstát a vrátit se k Tobě." Amen.

                                                                                   A ještě dovětek k přijetí znamení pokání – Popelce slovy sv. Augustina.

                                                                                                                                 Pomíjejícnost nás varuje, kajícnost napravuje.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!