Myšlenka z nedělního kázání o 11. neděli v mezidobí

13.06.2024

Myšlenka z nedělního kázání o 11. neděli v mezidobí

(Ez 17,22-24; Žl 92; 2 Kor 5,6-10; Mk 4, 26-34)

Drazí přátelé, v dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, jak má vypadat hlásání Božího slova. Neznámé věci přirovnává k tomu, co všichni znají. Dnes k setí semene, k hořčičnému zrnku. Hořčičné zrnko je jen o málo větší než zrnko máku. A přesto, když rostlina vyroste, mohou se v něm ukrýt ptáci. Naleznou zde domov, stín a ochranu. Kolik jasných a srozumitelných informací o Božím království je dnes skryto v tomto podobenství.

Nejprve nám Ježíš sděluje, že příchod Božího království není a nebude žádná revoluce, která by ničila a převracela. Začíná nepozorovaně, jako klíčení semene v zemi. Boží království také nemáme vyhlížet kdesi vysoko a daleko. Boží království je zde, už klíčí a nepozorovaně zapouští kořeny. Zapouští kořeny tam, kde mu my lidé dopřejeme kousek úrodné půdy. Úrodné půdy vzájemného porozumění, pomoci, laskavosti a dobroty. Bez této "zálivky" by semeno Božího království nemohlo růst.

Tam, kde necháme toto semeno vyklíčit, se velmi brzy projeví Jeho plody a krása. Jak to my obyčejní lidé poznáme? Tak třeba lidé se k sobě začnou chovat lidštěji a začnou si pomáhat. Lidé začnou být upřímnější. Začnou na sebe být ohleduplní a hodní. Banální problémy se začnou řešit s humorem. Lidé si více naslouchají. Lidé se dokážou navzájem povzbudit.

Takové květy Božího království se objevují tam, kde Jeho semeno dostalo možnost zakořenit a růst. A často se tyto zelené ostrůvky objeví tam, kde by to nikdo nečekal. Začnou se objevovat v našich rodinách, v práci, mezi sousedy i mezi lidmi, kteří spolu roky nepromluvili.

Drazí přátelé, přeji nám všem, abychom i my přispěli k růstu Božího království. Abychom ta klíčící semena zalévali naší změnou k lepšímu. A jedna rada na závěr. Nehledejme Boha a Jeho království v budoucnosti, výšinách a věcech kosmických. Hledejme ve všedním dni, teď a tady. Amen.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!