Myšlenka z nedělního kázání o 12. neděli v mezidobí

20.06.2023

Myšlenka z nedělního kázání o 12. neděli v mezidobí

(Jer 20,10-13; Žl 69; Řím 5,12-15; Mt 10,26-33)

Strach. Tak často prožívaná skutečnost našich životů. Bojíme se o své blízké, bojíme se o naši budoucnost. Bojíme se o své zdraví, bojíme se počasí. Bojíme se říkat své názory, abychom nebyli ukřičeni. Bojíme se říct, že jsme věřící, abychom nepobouřili sekulárně či jinak smýšlející lidi. Bojíme se vlastně na každém kroku našich životů. Měli bychom si však uvědomit, že ze strachu roste jen úzkost a zoufalství, ale ne víra a naděje. Víra a naděje roste z důvěry. Ježíš dnes říká: "Nebojte se!"

Celý Ježíšův život byl zápasem se zlem. Ježíš byl obviňován a obviněn ze všeho zlého na tomto světě. Ježíš byl souzen a odsouzen za všechno zlo na tomto světě. Ježíš byl a je nenáviděn. Následovníci Krista byli a jsou fanaticky odsuzováni. Otázkou je proč.

Málokterý člověk je schopen a ochoten uznat svůj podíl na přiživování zla na tomto světě. Lépe se ukáže prstem na druhého než na sebe. Kdo přivedl Ježíše Krista na lavici obžalovaných a kdo byl při tom "koncertu" nenávisti? Barabáš, Pilát, Herodes, velekněží, farizeové a třeba i já. Hledali oběť své omluvy zla. Tak jako často i my tuto oběť hledáme.

Ke Kristovu kříži mohu přistoupit jako ten, který jej vztyčuje a Krista křižuje. Nebo jako ten, který s Marií stojí pod křížem a připojí svá trápení k utrpení Krista.

Ježíš říká: "Nebojte se!"

Svět je plný lidského hříchu, strachu, nenávisti, násilí, nepravdy, relativizace a vzpoury proti dobru. Svět je plný lidí, kteří adorují zlo. Jak vlastně můžu nemít strach? Jak uvěřit tomu Kristovu "Nebojte se!"

Člověk instinktivně v případě ohrožení napřáhne před sebe své ruce, aby se chránil. Zkusme tento instinkt použít i duchovním světě. Vztyčme mezi sebou a tím, co nás ohrožuje, Kristův kříž. Pamatujme na to, že Bůh nechce, abychom se báli. Ví o Tobě i o mě a jsme pro Něj jedineční. Jsme Jeho milované děti. Nebojme se, vždyť na té lodi našeho života často zmítané bouří je Ten, který bouři dokáže utišit.

"Pane, můj Bože, buď mým štítem a buď mou ochranou. Amen."

                                   Víra v Boha se podobá pochodni: Čím pevněji a výš ji držíš, tím lépe zahání temnoty kolem tebe.

                                                                                                                                                                                              (Paul Claudel)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!