Myšlenka z nedělního kázání o 14. neděli v mezidobí

02.07.2021

Myšlenka z nedělního kázání o 14. neděli v mezidobí

(Mk 6, 1-6)

Drazí přátelé, v dnešním evangeliu si Ježíš povzdechne: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině."

Byla to zkušenost, která platila před tisíci lety a platí i dnes. Jen krátký pohled do našich rodin. Otec nebo matka neznamená pro nikoho tak málo, jako pro dospívající děti. Dospívající děti jsou zase často pro rodiče stále malými dětmi a jednají tak s nimi.

Proč se tak zle vedlo Ježíšovi, když přišel domů? Proč vlastně domácí lidé tak málo znají své příbuzné?

Protože jsme zvyklí si udělat o lidech svou představu, své mínění. Nic od nich neočekáváme a nic víc na nich nevidíme. A přes všechny naše úsudky o lidech okolo nás, se můžeme dočkat toho, že se často mýlíme. Že úsudky jsou vlastně předsudky. Ano, i v dnešním světě a v našich rodinách můžeme nejednou objevit u lidí mimořádné hodnoty a vlastnosti. Ale pouze za předpokladu, že nepodlehneme unáhleným úsudkům a hlavně předsudkům.

V dnešním evangeliu se Ježíšovi krajané dopustili právě této chyby. Vždyť ho známe a vyrůstal tady. Co bychom od něj mohli čekat? To, kdyby se zjevil Bůh nebo alespoň anděl Páně, to by byla jiná. Ale tento Ježíš?

A teď zpátky k nám. Jaké je naše smýšlení? Nepídíme se také po zázracích, mimořádných událostech, zjeveních a nehledáme také Boha raději v mimořádnostech? Jen se podívejme na zástupy toužící se setkat s Bohem na poutních místech a místech zjevení. Autobusy s poutníky křižují Evropu. A naleznou toho hledaného Boha, nebo je to jen chvilková záležitost? Nebo se jen podívejme do našich kostelů, kde se chodí na kázání toho nebo onoho výjimečného kazatele.

Snad jednou pochopíme, že setkání s Bohem je o slyšení Božího hlasu. Neodvíjí se od místa nebo od  jiného člověka, ale závisí to jen na Tobě a na mě. Na Tvé a mé důvěře, víře, lásce a ochotě naslouchat. Ježíš ve svém rodném kraji nemohl udělat jediný zázrak. Divil se jejich nevěře. Kdo z nás dnes opravdu pochopí slova dnešního evangelia, ten přestane hledat veliké divy po světě a zjistí, že Bůh je blíž, než si dokázal představit. Pochopí, že i Bůh je bezmocný tam, kde panuje předsudek a utkvělý úsudek.

Bůh nám vychází vstříc i dnes. Avšak nenápadně a prostě. Možná i v člověku, kterého tak dobře "známe". Přeji nám všem, abychom nepřehlédli Toho, který je Pánem tohoto světa a abychom nepřehlédli člověka, kterého nám třeba Bůh poslal do cesty jako svého posla. Amen. 

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!