Myšlenka z nedělního kázání o 15. neděli v mezidobí

09.07.2021

Myšlenka z nedělního kázání o 15. neděli v mezidobí

(Mk 6, 7-13)

Dnešní evangelium nám klade otázku: "Je důležitější, kým jsem, nebo jaký jsem?" Ježíš začal učedníky posílat do světa. Vyšli tedy a vyháněli mnoho zlých duchů a uzdravovali nemocné. Co bylo důležitější pro jejich činy? Jací učedníci byli, nebo že byli pouze učedníky Kristovými?

Když se podíváme kolem sebe, jak se ze dne na den rodí manažeři, ředitelé, politici, kněží, biskupové a další "funkcionáři", mohlo by se zdát, že to kým jsem, převažuje. Možná tato rovina převažuje v myšlení hodně lidí. Myslím však, že po vyslechnutí dnešního evangelia, to nebude až tak pravda.

Tak jako z kněze neudělá dobrého kněze navlečení mešního roucha, tak dobrým ředitelem, vedoucím, zaměstnancem se člověk nestává převzetím jmenovacího dekretu nebo podepsáním pracovní smlouvy. Mohli bychom pokračovat dál. Ale stejně to funguje i v přirozené rovině. Matkou, otcem se člověk také nestává pouze narozením dítěte, ale musí v sobě mít tu hloubku milovat, chránit a přijmout.

Oblečených lidských prázdných skořápek vidíme kolem sebe mnoho dnes a denně. Těch prázdných nádob oblečených do rolí, obleků, ornátů, řečí nebo falešných póz je mnoho.

Ale Ježíš nám dnes dává zřetelně na vědomí: "Nezáleží mi na tom, kým jsi, ale jaký jsi."

Přeji nám všem, abychom nebyli prázdnými nádobami oblečenými do rolí tohoto světa, ale Kristovými učedníky, kteří mají "tvar." Abychom se co nejvíce připodobnili učedníkům z dnešního evangelia. Byli učedníky Krista a Jeho blízkost je přetvořila v lepšího člověka. Oni slyšeli Jeho hlas. Oni šli na Jeho pokyn a konali dobro. Oni mu důvěřovali. Kéž i v nás dnes vytryskne síla prvotních učedníků Kristových, abychom měnili tento svět. Abychom jej uzdravovali a posilovali.

A hlavně pamatujme na to, že nebudeme jednou Bohem souzeni za to, kým jsme byli, ale jací jsme byli. Amen.

                                                   Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je mocnější.

                                                                                                                 (sumerské přísloví)    

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!