Myšlenka z nedělního kázání o 16. neděli v mezidobí

16.07.2020

Myšlenka z nedělního kázání o 16. neděli v mezidobí

(Mt 13, 24-43)

Dnešní evangelium nám klade otázku: "Je důležitější, kým jsem, nebo jaký jsem?"

Když se podíváme kolem sebe, jak se ze dne na den rodí manažeři, ředitelé, politici, kněží, biskupové a další "funkcionáři", by se mohlo zdát, že to kým jsem, převažuje. Možná převažuje v myšlení hodně lidí. Myslím však, že po vyslechnutí dnešního evangelia, to nebude až tak pravda.

Tak jako z kněze neudělá dobrého kněze navlečení mešního roucha, tak dobrým ředitelem, vedoucím, zaměstnancem, podnikatelem se člověk nestává převzetím jmenovacího dekretu nebo podepsáním pracovní smlouvy či zřízením živnostenského listu. Mohli bychom pokračovat dál. Ale stejně to funguje i v přirozené rovině. Matkou, otcem se člověk také nestává pouze narozením dítěte, ale musí v sobě mít tu hloubku milovat, chránit a přijmout.

Oblečených lidských prázdných skořápek vidíme kolem sebe mnoho dnes a denně. Těch prázdných nádob oblečených do rolí, obleků, ornátů, řečí nebo falešných póz je mnoho.

Ale Ježíš nám dnes dává zřetelně na vědomí: "Nezáleží mi na tom, kým jsi, ale jaký jsi."

Přeji nám všem, abychom nebyli prázdnými nádobami oblečenými do rolí tohoto světa, ale Kristovými učedníky, kteří mají "tvar" a co nejvíce se připodobnili úrodnému klasu a ne zbytečnému pleveli.

A hlavně pamatujme na to, že nebudeme jednou Bohem souzeni za to, kým jsme byli, ale jací jsme byli. Jako lidé často neobjevíme rozdíl mezi pšenicí a plevelem (často jsou k nerozeznání), ale Bůh to rozezná. Amen.

"Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly."

                                                                          Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je mocnější.

                                                                                                                                                                  (sumerské přísloví)