Myšlenka z nedělního kázání o 23. neděli v mezidobí

07.09.2023

Myšlenka z nedělního kázání o 23. neděli v mezidobí

(Ez 33, 7-9, Žl 95, Řím 13,8-10, Mt 18, 15-20)

Každý z nás potřebuje ke spokojenému životu pevný bod. Bod, který nám dává jistotu, že když jsem slabý, tak se o něj mohu opřít. Jakýsi záchranný kruh před utopením v tomto světě.

Tak si vytvoříme okruh bodů, které jsou pro nás nosné. Rodina, přátelé, sociální skupina, lidé, kteří sdílejí stejné politické a sociální názory, lidé ve sdruženích nebo kroužcích. Totéž platí o církvích a církevních společenstvích.

Dnes jsem hovořil s kolegyní v práci, která toho mnoho v životě zažila a nyní čeká na zasloužený důchodový odpočinek. Krásný duchovní člověk, který vnímá tento svět nejen rozumem, ale také srdcem. Zdála se mi rozrušená. Proto jsem se taktně zeptal na příčinu. Odpověď mě zarazila, ale zároveň jakoby směřovala k dnešnímu Božímu slovu.

Ne rodina, ale svět okolo se rozkolísal. Tam, kde byly jistoty, je jen možná. Člověk jakoby se potácel sám mezi lidmi. Pevné body tohoto světa zmizely. Je jen možná a nikdo neví proč.

Uvědomil jsem si také svou existenciální nerovnováhu. Vnímám to stejně. Co bylo ano, je možná. Co bylo ne, je možná.

Slova Ježíšova z dnešního evangelia končí slovy: "Dále vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

V jaké věci a co znamená Kristus uprostřed? Shoda nebo modlitba musí být samozřejmě dobrá, pro dobrou věc, až tehdy bude Bůh uprostřed nás.

Zkusme ty pevné body našich životů, které ještě zůstaly, zpevnit tím Bodem, který nepodléhá tomu možná. Bůh - Kristus je zde. Bůh je pevný bod našeho života, který nás udrží a neohne se. Neodhánějme od sebe druhé a neodhánějme od sebe Boha. Jenom společně s nimi a s Ním přežijeme.

Přeji nám všem, abychom nalezli tento pevný Bod. Ten Bod, který není možná, ale ano nebo ne. Bod, který nás udrží ve vichřicích našich životů.

Mysleme na sebe vzájemně v modlitbě, abychom jej nalezli. Často se mi to také nedaří. A co vám? Amen.

Teprve až budeš srozuměn s tím, že lidským způsobem nic nepochopíš a nedokážeš, staneš se opravdovým věřícím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M. Quist

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!