Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli adventní

07.12.2021

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli adventní

(Sof 3, 14-20; Iz 12; Flp 4, 4-7; Lk 3, 7-18)

Drazí přátelé, dnes se v evangeliu ptají lidé Jana Křtitele, co mají dělat, aby se dobře připravili na příchod Spasitele. Ale nastala chvíle, kdy i tento muž víry zůstává bezradným. Ptá se Ježíše: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ani muž nejsilnější víry nezůstal prost pochybností.

Dnes se často setkáváme se stavem lidí, kteří cítí krizi své víry. Jednak jsou tu lidé, kteří se k víře vůbec nikdy nepřihlásili, a dále jsou tady lidé, kteří jsou sami v sobě často zmítáni nejistotou. Staré jistoty padly a nové nepřišly. Mít pochybnosti ve víře dříve bylo naprosto vyloučeno. Ještě jako děti si vzpomínáme na zpovědní zrcadlo, kdy jsme panu faráři bez vědomí toho, co říkáme, vyznávali své pochybnosti ve víře jako hřích. Dnes mít pochybnost není vůbec nic neobvyklého. Jistotu ve víře může mít snad jen leda kámen nebo kus ledu, kteří nemyslí. Kolik bylo v dějinách významných lidí, kteří používali svůj rozum, životní zkušenosti a nedokázali vzít za své jen napsané dogma. Kolik lidí bylo myslících a toužících po hlubším poznání pravdy a Boha. Mnohým zakázali učit. Mnohým zakázali kázat. Mnohé vyloučili z církve. Mnohé to stálo život.

Drazí přátelé, pochybnost a nejistota patří k přirozenému růstu víry a touhy po poznání Boha. Pochybnost ve víře není hříšná. Hříšná je lenost, kdy člověk jen vezme psané slovo jako dogma a nesnaží se poznávat, co za tím stojí a kde je Bůh. Nebojme se přemýšlet, zkoumat, hledat nebo pochybovat. Protože jen ten, kdo hledá, ten najde. Stálým hledáním a dynamikou svého života objevujeme v Božím slovu stále nový obsah a každý den objevujeme novou tvář Boha. Kristus je stálý včera, dnes i navěky. Ale tentýž Kristus je stále nový pro každou novou generaci. Pro novou generaci, která Krista musí pro sebe nově objevit, aby v něj mohla nově uvěřit. Když lpíme na starých formách, slovech, zvyklostech, tak brzdíme život a ubližujeme pravdě v Bohu. Všichni víme, že Bůh je stálý a neměnný, ale formy a způsoby jeho hledání se s každou generací mění a musí se přirozeně měnit. Extrémní zabřednutí do starého a neměnného je stejně nebezpečné jako bláznivé extrémní vyhledávání nového. Rozumné a stálé hledání Boha a nových generačních cest víry pro nás, však vede k tomu, že náš život bude stále novým Adventem. Adventem, který je pevně ukotvený, ale neztrácí svou novou sílu a nový rozbřesk.

Přeji nám všem, abychom radostně hledali a radostně nacházeli. Abychom vždy, když vycházíme od svého Stvořitele, nalezli i svého Spasitele. Amen.

Moudrost vidí věci tohoto světa tak, jak je vidí Bůh. Moudrost nelze nastudovat, lze si ji jedině vymodlit. (Seneca)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!