Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní

22.03.2019

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní

(Lk 13, 1-9)

Vypravoval pak toto podobenství: " Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: " Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?" On mu však odpověděl: " Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit."

Dnešní podobenství bychom možná mohli shrnout do jediné věty a výzvy: " Přestaň vést neplodný život a začni znovu a lépe."

Možná nás ta výzva míjí jenom proto, že se stavíme do role vinaře a chceme určovat, kdo by měl být "poražen" a kdo "ponechán." Uvědomme si však, že v životě nehrajeme roli vinaře, ale roli fíkovníku.

Když pokročíme a tuto roli přijmeme, tak uslyšíme dvě výzvy.

  • I když narazíme na dno svého života, kdy už všechno vzdáváme, Bůh nám dává šanci vstát a jít dál.
  • Začínat se musí znovu každé ráno. I za ten den jsme schopni usmrtit všechno dobré a krásné. Výzva dnešního evangelia neplatí pro zítřek, ale hlavně pro dnešní den.

Vydejme se i dnes za Kristem. Proměňme se z neplodného fíkovníku ve strom plný života a plodů. A nemusíme se bát, že naše síly nebudou na tuto proměnu stačit. Je tady Kristus, který nám denně říká: " Učte se ode mne a já vám pomohu. Ponesu vaše břemena s vámi." Teď už záleží jen na každém z nás, jestli uslyšíme Jeho hlas. Amen.

I kdybych byla největší hříšnicí na zemi, měla bych naději, protože naděje se nezakládá na nevinnosti, ale na milosrdenství a všemohoucnosti Boží. sv. Terezie z Lisieux

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!