Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní

29.02.2024

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli postní

(Ex 20,1-17; ŽL 19; 1 Kor 1,22-25; Jan 2,13-25)

Věřím, že nám Bůh dá v každé situaci tolik síly, kolik potřebujeme, abychom se nevzdali. Nedá ji ale předem, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Něho.                                   (Dietrich Bonhoeffer, evangelický teolog)

...a pár slov navíc mimo dnešní liturgické texty, ale stále aktuálnější.

(Lk 13, 1-9)

Ježíš jednou vypravoval toto podobenství: " Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: " Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?" On mu však odpověděl: " Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit."

Toto podobenství bychom možná mohli shrnout do jediné věty a výzvy: " Přestaň vést neplodný život a začni znovu a lépe."

Možná nás ta výzva míjí jenom proto, že se stavíme do role vinaře a chceme určovat, kdo by měl být "poražen" a kdo "ponechán." Uvědomme si však, že v životě nehrajeme roli vinaře, ale roli fíkovníku.

Když pokročíme a tuto roli přijmeme, tak uslyšíme dvě výzvy.

  • I když narazíme na dno svého života, kdy už všechno vzdáváme, Bůh nám dává šanci vstát a jít dál.
  • Začínat se musí znovu každé ráno. I za jediný den jsme schopni usmrtit všechno dobré a krásné. Výzva slov evangelia neplatí pro zítřek, ale hlavně pro dnešní den.

Vydejme se i dnes za Kristem. Proměňme se z neplodného fíkovníku ve strom plný života a plodů. A nemusíme se bát, že naše síly nebudou na tuto proměnu stačit. Je tady Kristus, který nám denně říká: " Učte se ode mne a já vám pomohu. Ponesu vaše břemena s vámi." Teď už záleží jen na každém z nás, jestli uslyšíme Jeho hlas. Amen.

I kdybych byla největší hříšnicí na zemi, měla bych naději, protože naděje se nezakládá na nevinnosti, ale na milosrdenství a všemohoucnosti Boží.                                                                                           ( sv. Terezie z Lisieux)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!