Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

24.01.2020

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

(Mt 4, 12-23)

Drazí přátelé, dovolím si dnes sáhnout do těch našich často nejbolavějších míst našeho života. A těmi jsou pocit křivdy a odpuštění.

Asi každému z nás někdo někdy tzv. šlápl na kuří oko. Reagujeme různě, vztekáme se, chystáme odplatu, kódujeme si toto "šlápnutí" pro zbytek svého života. A právě to kódování je pro poselství dnešního evangelia zcela smrtící.

Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."

To naše obrácení vyžaduje i dekódování a vymazání těch "šlápnutí na kuří oka."

V každém lidském a rodinném rodu jsem zaznamenal "nemožnost" odpuštění. Bohužel přeborníky v těchto neodpuštěních jsou nejvíce lidé věřící a často přistupující tradičně ke svátosti smíření, kde touží po obmytí svých hříchů a "šlápnutí na kuří oka," ale nedokážou učinit totéž vůči druhým. A často si neuvědomujeme, že to jsou spojené nádoby. Když dostaneme rozhřešení a dle nás se naše nádoba "hříchů" vyprázdní, ona se naplní znova našim neodpuštěním a jsme tam, kde jsme byli.

Odpustit však znamená něco zahodit ze svého života a své mysli, ale navždy. Myslím, že i my žijící ve společenstvích církví toto často nedokážeme a děláme lidem ve svém okolí velmi špatnou "reklamu" na Boží království.

Zkusme se zbavit našich osobních a rodinných zátěží. Je takový jednoduchý recept. Zajděme si do přírody. Třeba k řece. Vezměme si pár kamínků a ty si pojmenujme. Kdo to je, že nám ublížil, ať už skutečně nebo jen v naší hlavě. Házejme jeden po druhém do vody. Kámen se na hladině neudrží, ale potopí se. Tak se potopí i naše neodpuštění a to, co nás tak tíží a poutá. To, co nám brání v obrácení.

A když se náhodou objeví v našich myšlenkách nebo na očích ten, kterého se to týkalo, vybavme si hladinu řeky a kámen. Již to není. Je to umyto proudem vody v řece.

Přeji nám všem, abychom uměli odpouštět, aby mohlo být odpuštěno nám. Abychom dosáhli toho pravého obrácení. Amen.

                                                                              Aby si člověk dokázal přiznat vinu, potřebuje vědět o odpuštění.

                                                                                                                                                                         (Pavel Kosorin)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!