Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

20.01.2022

Myšlenka z nedělního kázání o 3. neděli v mezidobí

(Neh 8,1-3.5-6.8-10; Žl 19; 1 Kor 12,12-30; Lk 1,1-4;4,14-21)

Drazí přátelé, jak je snadné si dnes představit nadšené obyvatele Nazareta. Prý se vrátil domů syn tesaře Josefa. Ten, který dělá divy a veřejně káže ve velkých městech. Jistě dnes promluví a možná předvede nějaký ten zázrak. A Ježíš mluvil. To, co dlouho všichni slýchávali v proroctvích se naplnilo. Království Boží je zde. Zajatí ať jsou propuštěni, slepí ať vidí, chromí ať chodí, ať jsou všichni šťastní. Obyvatelé Nazareta to přijali s nadšením. Hlavně ať Ježíš uhodí na ty zlé, kterých známe okolo sebe dostatek. Když se ale Ježíš obrátí na každého z nich, tak už nadšení opadá. Ježíšova výzva k nápravě každého člověka, tedy i Tebe, nevyvolá nadšení. Já se mám zbavit předsudků, závisti, nehromadit majetek, pomáhat? Tak Ježíše vyhnali z města. To bylo nadšení, když mluvil všeobecně a nezačal mluvit o mě.

I dnes Ježíš hlásá: "Boží království je zde. Je čas, aby se naplnilo Písmo na každém z nás." Jako tehdy i dnes. Někteří odmítají předem. Vždyť mají své proroky. Někteří jsou nadšení, ale sotva se obrátí slova Ježíšova k nim, tak nadšení mizí. Ale i dnes Ježíš hovoří ke každému z nás, jednotlivě. I ty buď spravedlivý a laskavý. I ty buď trpělivý a ochotný pomoci. I ty nebuď sobec a žij také pro druhé. I ty se přestaň mračit a přestaň posuzovat druhé. I ty přestaň pomlouvat a podívej se na sebe. Vy všichni dnes naplňte na sobě zákon Božího království. Změňte se!

Jako příklad z nedávných dnů si uveďme týden modliteb za jednotu křesťanů. Kdy už konečně přestaneme o sobě říkat, že jsme ti "praví (katolíci, evangelíci...)." Vždyť povolání jsou různá, ale povolává jen jeden - Ježíš Kristus. Pokud se budeme dívat jen na druhé, tak vyháníme Ježíše z našeho středu, jako dnes v evangeliu obyvatelé Nazareta.

Jak prostá a nesmlouvavá jsou dnes slova Ježíšova: "Království Boží je zde, přijmi je za své a učiň se lepším člověkem a křesťanem."

Zkusme dnes obrátit svá srdce a životy k Ježíši Kristu. Zkusme přijmout Boží království, abychom jej budovali a měnili sebe sama v lepší lidi i křesťany, tedy v ty, kteří uvěřili Kristu Ježíši. Neztrpčujme své životy a svět hodnocením druhých lidí, ale usilujme o to, abychom se stali my lepšími lidmi a křesťany.

Záleží jen na nás, zda Ježíše vyženeme ze svých srdcí a životů, nebo Jej pozveme k našim stolům života a víry. Amen.

                                                      Všechno, co jsem viděl, mi říká, abych důvěřoval Tvůrci ve všem, co jsem ještě neviděl.

                                                                                                                                                             (Ralph Waldo Emerson, filozof) 

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!