Myšlenka z nedělního kázání o 30. neděli v mezidobí

21.10.2021

Myšlenka z nedělního kázání o 30. neděli v mezidobí

(Jer 31, 7-9; Žl 126; Žid 5, 1-6; Mk 10, 46-52)

Drazí přátelé, slepý v dnešním evangeliu je obrazem mnohých z nás. Slepota je nemožnost vidět vlastníma očima. Bohužel není jen slepota fyzická ale i duchovní. Pojďme se dnes nad tím zamyslet.

Člověk, aby viděl vzdálené musí vidět to, co má pod nohama. Když vykročí za vzdáleným a neví, co má před sebou, tak zákonitě riskuje pád. Pod nohama může mít kámen, díru, nebo nepřekonatelnou překážku. Jako křesťané chceme jít dál, ale co to pod našima nohama a před námi?

Člověk, aby mohl jít za přesažným, které nás láká a vábí, musí objevit prostor, který má okolo sebe. Musí objevit přítomnost, aby mohl směřovat k vyšší budoucnosti. Když neobjevíme tento svět, přírodu, druhého člověka, sami sebe, tak neobjevíme zákonitě věci vyšší a krásnější.

Proto se dnes ptejme každý sám sebe. Už jsi dnes skutečně viděl své děti, manžela nebo manželku, přátele, nejbližšího člověka? Už jsi dnes viděl vycházet slunce a třpytit se rosu na trávě, která se podobá zrcadlu? Už jsi dnes viděl lidi okolo sebe a začal vnímat jejich radost nebo trápení? Uvědomuješ si, že tvé ruce mohou pohladit a pomoci? Uvědomuješ si, že ty jsi darem pro druhé?

Mnoho z nás hledá jen to přesažné. Kolik slyšíme slov a vět, že se člověk povznáší nad tento svět a přítomnost. Snad nejkřiklavějším vyjádřením tohoto postoje byla slova jednoho duchovního, který často opakoval větu: "Miluji Boha a farnosti." Skutečně? Bohužel přehlížel lidské osudy a svět kolem sebe. Láska z něj zrovna nevyzařovala.

Drazí přátelé, ať je nám dnes slepý Bartimaios vzorem na naší cestě životem a v hledání duchovního obzoru. On dnes od Boha dostal dva dary. Jeden byl v uzdravení očí, aby znovu viděl tento svět a přítomnost kolem sebe. Druhý byl v objevení Krista - Boha, který dává nové obzory a nový život, který nikdy nevyhasne. Pamatujme proto na slova Bartimaiova: "Mistře, ať vidím!" Používejme tato slova i v našich modlitbách. Protože i pro nás má Kristus připravenu tu nejkrásnější zprávu: "Jdi, tvá víra tě zachránila."

A kéž i pro nás bude platit následné: "A ihned začal vidět a šel cestou za ním." Amen

                                     Věřit v Boha znamená milovat. Ztrátu víry vždy předchází ztráta lásky.     

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!