Myšlenka z nedělního kázání o 30. neděli v mezidobí

20.10.2022

Myšlenka z nedělního kázání o 30. neděli v mezidobí

(Sir 35,12-17; Žl 65; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18, 9-14)

"Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství..."

Jak trefná jsou Ježíšova slova pro dnešní svět, pro každého z nás. Dvě postavy, dva světy. Jeden přesvědčený o svém výjimečném postavení - farizeus a druhý reálně vidící sebe a své skutky - celník.

Dnes se na nás i díky technologiím, které umožňují rychlou komunikaci a informovanost, ale nejsou schopny vytvořit lidskou blízkost, valí sebevyjádření a sebepojetí různých lidí.

Často ti, kteří jsou slabí, se nám prezentují jako silní. Nemorální lidé ze sebe vytvářejí morální ikony. Absolutní bezvěrci se prezentují jako nositelé víry. Ti, kteří v minulosti zklamali, se tváří jakoby minulost nebyla. Lidé lakomí se prezentují jako velcí dárci. Lidé zapírají sebe sama, aby nemuseli říci, kým a jací jsou. Ošklivost je prezentována jako krása. Nemorálnost jako vrchol morálky. Zlo je prezentováno jako nutné a nezbytné dobro. A mohli bychom pokračovat dál.

Ježíšova slova dnes staví každého z nás před volbu, která znamená buď život v Něm, nebo smrt bez Něho.

Buď budeme žít v pravdě i se svými chybami, nebo budeme žít ve lži a své chyby stejně nesmažeme. Faleš a lež nás vede pochybnými cestami, které vypadají krásně, ale nikam nevedou. Volba je jen a jen na nás. Amen.

 "Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus."

                                                                                                                Hřích je vždycky nějaká nepravda nebo nějaká neláska.

                                                                                                                                                                                                      Konfucius

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!