Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli adventní

19.12.2019

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli adventní

(Lk 1, 39 - 56)

...a v těch dnech se Maria vydala na cestu...

Drazí přátelé, i my se můžeme v těchto předvánočních dnech vydat na cestu. Cestu nového a lepšího života. Možná si často klademe otázku, jak změnit tento svět k lepšímu. Jak změnit tvář tohoto světa, aby zvítězilo dobro. Odpověď začíná u nás samotných. Pokud se my samotní rozhodneme pro cestu dobra, tak se jazýček na vahách světa nachýlí tam, kam si přejeme.

Blíží se slavnost Lásky - Narození Spasitele světa. Zkusme sami sebe změnit a nasměřovat se na tu Betlémskou hvězdu. Zkusme změnit sami sebe k lepšímu. Úmyslně jsem nazval slavnost Narození Spasitele slavností Lásky. Neboť jen veliká láska dokáže proměnit celý svět, jako toto narozené dítě - Spasitel.

Jak píše apoštol Pavel v prvním listě Korintským:

"Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje."

Zkusme o těchto Vánocích více myslet na ty okolo nás a sebe upozadit. Zkusme tímto svým upozaděním sebe a upřednostněním druhých změnit svět k lepšímu a dát prostor dobru. Zkusme se více přiblížit narozenému Kristu Spasiteli, protože jedině z Něho můžeme načerpat opravdovou lásku, která změní nejen nás, ale i celý svět. Amen.

...a v těch dnech se Maria vydala na cestu...a co já, půjdu taky?

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!