Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli adventní

18.12.2020

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli adventní

(2 Sam 7, 1-5. 8b - 12. 14a. 16, Žl 89, Řím 16, 25 - 27, Lk 1, 26-38)

Drazí přátelé, pro dnešní neděli je poselstvím jediné slovo: Mariino Ano. Tak krátké a prosté, a přesto ovlivnilo dějiny spásy celého světa a každého z nás. Co je tak zvláštního na tomto slově? Je bez výhrad, bez podmínek, bez přídavků.

Pojďme se však podívat na naše "ano." Jak často je podmíněno. Jak často za něj doplníme to tradiční "ale." Maria však vyslovila své Ano bez výhrad a bez kondicionálu. Mohla mít zajisté spoustu výhrad a požadavků. Vždyť byla tak mladá, pouze zasnoubená, ale neklade si podmínky. Říká Ano, staň se mi podle tvého slova. Řekla prosté Ano a umožnila tak všem lidem najít skrze Syna cestu k Otci a ke spáse.

Vím, že je obtížné se v přípravách na vánoční svátky soustředit. Máme všichni tak nějak dost práce. Myslíme na tisíce věcí v práci, doma, abychom na nic nezapomněli. A hlavně dárky, ty nás trápí. Lidé si dovedou dávat krásné a vzácné dárky. Ale zkusme i v této době mít otevřené oči. Nepotřebuje někdo pomoci? Nemohu někomu ulevit od starostí nebo bolesti? Přítomnost člověka je často tím nejkrásnějším dárkem a my jej podceňujeme.

Když toto pochopíme, tak nemineme ten nejkrásnější dárek každému člověku - Narozeného Syna Božího. Když Ho pozveš, přijmeš, když se Jím necháš obdarovat, tak poznáš pravou podstatu Mariina Ano. Tak poznáš cestu, která někam vede.

Boží poslové nepřicházejí jen k Marii. Přicházejí ke každému z nás. Záleží jen na nás, zda jejich poselství uslyšíme, přijmeme nebo odmítneme. Od toho se odvíjí náš celý život. Zda bude naplněný a prožitý, nebo bude prázdný a živořený.

Prosme Boha o ostrý zrak a bystré uši, abychom anděla zvěstování uviděli a uslyšeli. Aby náš život nebyl jen šedými dny, tíhou a břemenem. Za každým mrakem je slunce. A to Slunce už vychází.

Zkusme říci Boží nabídce konečně Ano bez výhrad a podmiňování. Zkusme být těmi posly zvěstování. Amen.

                                                                  Pokus se žít prostě tak, jako bys už byl křesťan a najdeš cestu k víře.

                                                                                                                                          Blaise Pascal

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!