Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční

20.04.2024

Myšlenka z nedělního kázání o 4. neděli velikonoční

(Sk 4, 8-12; Žl 118; 1 Jan 3,1-2; Jan 10, 1-18)

Ježíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."

Drazí přátelé, dnešní neděle je také nazývána nedělí Dobrého Pastýře.

Všimněme si velmi důležitého poselství. Ježíš je dobrý pastýř, který chrání sobě svěřené. Nikdo nemůže vzít jedinou ovečku z jeho stáda. Těmi ovečkami jsme my a často jsem slýchal při katechezích odpor vůči pojmenování křesťanů ovcemi. Ovce má však úžasnou schopnost. Dokáže rozpoznat hlas svého pastýře a jde za ním. V Izraeli se svolávala stáda různých majitelů na noc do chráněných ohrad, aby jim nemohly ublížit noční šelmy. A ráno na zavolání pastýře se zvednou pouze jeho ovce a jdou za ním.

Dnes se hodně hovoří o svobodě člověka a myslím, že bychom si měli uvědomit, že Ježíš je ten největší dárce svobody, který kdy byl a který je. Sám říká, že nasadí veškeré síly k tomu, aby mu nás nikdo nevyrval z jeho náručí. Ale my máme ten obrovský dar svobody se vyrvat z jeho náručí sami.

Poselství neděle Dobrého Pastýře není o uzavřené "pastvině," ale o tom, zda chceme být se svým Pánem a Pastýřem Ježíšem Kristem, anebo jít svou cestou. Jak se rozhodneme, je jenom na naší svobodné vůli. Možná je to nejtěžší volba křesťana, svobodně se rozhodnout.

Mnoho z nás se ptá, jak poznat toho pravého pastýře. Dobrý pastýř vchází dveřmi, tedy nic neskrývá a hlavně nezamýšlí nic zlého. Pravý a dobrý pastýř myslí více na své ovce než na sebe. Dobrý pastýř je ochoten položit i svůj život za každou ovečku svého stáda. A nejen za ni. Za všechny.

Dnes se mnoho lidí pasuje do role dobrého pastýře, ale myslím, že minout kvůli nim toho pravého – Ježíše Krista, by byla velká chyba současná i budoucí. Amen.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!