Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli postní

26.03.2020

Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli postní

(Jan 11, 1-45)

V tomto evangeliu vždy upoutá naši pozornost skutečnost vzkříšení mrtvého - Lazara. Možná tuto událost vnímáme jako zprávu, ale pojďme se spolu podívat na podtext, který nám možná uniká.

Událost evangelia o vzkříšení Lazara nám dokládá vánoční poselství: "Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." "Bůh se stal člověkem." Ježíš se stal člověkem jako my.

On zná bolest, zármutek i trápení nad smrtí blízkého člověka. On zná bolest z rozloučení. Evangelium říká, že se Ježíš nad hrobem Lazara zachvěl. Možná si i on uvědomil, co ho čeká.

Každý z nás ví, jak je těžké pohřbívat své přátele, blízké, anebo i své naděje. Když jsem jako patnáctiletý kluk stál nad hrobem svého táty, tak jsem si myslel, že vše už skončilo. Už nic nemělo smysl. A najednou se objevil Bůh - Kristus, který jako zázrakem dal mému životu nový směr. Prožil jsem toto vzkříšení Lazara na vlastní kůži. On vkročil do mého života, aby dokázal, že stojí za to, alespoň uvěřit, že nemá smysl nepokračovat v životě.

Poselství dnešního evangelia není bulvární zprávou o zázraku. Poselství dnešního evangelia je radostná zvěst v pravém slova smyslu.

Kristus ví, jak nám je a cítí s námi. On nás vybízí, abychom se na něj obraceli ve chvílích radostí i bolestí. On nám říká, že nám rozumí. Vždyť vše prožil jako my, jako člověk. Ale kdybychom skončili u této myšlenky, pomohlo by nám to jen trochu. Kristus by byl soucitný a empatický blízký. Tak jak jsou empatičtí a blízcí lidé třeba na pohřbu.

Dnešní příběh nám říká daleko více. Je to velmi hlasité znamení pro nás, kteří jsme uvěřili v Krista. Smrtí to nekončí, je to jen nové bytí s Kristem v Otci.

A toto Pán dnes říká každému z nás, kdo chce slyšet: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky."

Kdo z nás toto dnešní slovo Kristovo uslyší a přijme, uvěří mu, na toho dopadne už dnes kus velikonočního světla: "Nemusím se bát zlého, neboť Ty jsi se mnou." Nemuset se bát, je v našich životech veliký dar. Tenhle dar nám chce Kristus dát. Je jen na nás, zda ho přijmeme.

                                                                                                                         Má naděje se opírá o tři věci:

                                                                                                                        o lásku s níž nás Bůh adoptoval za své děti,

                                                                                                                        o pravdivost jeho příslibů

                                                                                                                        a o jeho moc, se kterou své přísliby plní.

                                                                                                                                                       (sv. Bernard z Clairvaux)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!