Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli v mezidobí

07.02.2020

Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli v mezidobí

(Mt 5,13-16)

Ježíš Kristus dnes hovoří o soli. Sůl je základním "kořením", bez soli neuvaříme dobrý oběd. To poznal i známý král z pohádky Sůl nad zlato. Sůl je hlubokým symbolem čistoty, hygieny. Toho, co čistí, uzdravuje a dává zdraví. Ne nadarmo přidáváme sůl do vody, aby byla zdravá, ne nadarmo se sůl stala symbolem trvalého a zdravého, bez něhož není nic chutné, poživatelné a stálé. Myslím, že i dnešní výzva Ježíšova: " Vy jste sůl země", je pro Ježíšovy učedníky úkol, který není snadný. Uzdravovat, čistit, udržovat mezilidské vztahy "hygienické." To opravdu není málo.

Možná nám dnes pomůže v pochopení Ježíšových slov krátký příběh z knihy Bruna Ferrera.

Jeden čínský císař přísahal, že si podrobí všechny nepřátele a zničí je. Po nějaké době ho jeho poddaní viděli v zahradě, jak se s těmi nepřáteli prochází, mluví s nimi, směje se. Cožpak jsi nepřísahal, že zničíš všechny své nepřátele?" ptal se jeden ze sloužících. "Vždyť jsem je zničil," odpověděl císař. "Všechny jsem udělal svými přáteli."

Tento příběh je i přáním do našich životů, abychom dokázali být tou solí, která tento svět očišťuje, uchovává zdravým, mění a uzdravuje, dává chuť a vnáší tolik potřebnou proměnu. Nejen pro nás, ale také pro okolní svět.

"Vy jste sůl země," nenechme zaniknout její chuť. Amen.

                                                             Boží láska nemiluje to, co je hodné lásky. Ona tvoří věci hodné milování.

                                                                                                                                                                     (Martin Luther)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!