Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli velikonoční

30.04.2021

Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli velikonoční

(Sk 9, 26-31; 1 Jan 3, 18-24; Jan 15, 1-8)

Ježíš nám dnes říká: "Když zůstanete spojeni se mnou, pak můžete prosit, oč chcete a dostanete to."

Drazí přátelé, jak často se v životě za něco modlíme, ale kolikrát to nedopadne podle našich představ. Mnoho lidí potom ztrácí chuť se modlit a mnozí ztrácejí víru. Protože se nevyplnilo to, o co prosili v modlitbě.

Mnohokrát jsem to zažil i ve svém životě. Toužil jsem po něčem a výsledek byl opačný. Toužil jsem po konkrétní cestě, ale nakonec to byla cesta úplně jiná. Ale mnohokrát se stačí po pár letech ohlédnout a uvidíme, že ty změny z pera Boha byly k našemu dobru, k našemu štěstí. Proto Bůh neplní mnohé naše modlitby a přání, jak si představujeme. On ty naše modlitby a přání splní, ale v mnohém pro dobro nás samotných trochu jinak.

Vzpomeňme na naše starší bratry a sestry ve víře. Izraelité se modlili za příchod Vykupitele. Bůh jej poslal, ale jinak, než si představovali. Nebyl to válečník, ale byl to hlasatel pokoje. Nebyl to král bohatý a mocný, ale král lidských srdcí. Král všech lidí.

Bůh plní lidská přání zpravidla jinak, než si lidé představují. Plní je líp. Ovšem zde se dostáváme ještě k jednomu velmi důležitému aspektu modlitby. Člověk se také musí sám přičinit.

Dovolte mi na tomto místě uvést jeden příběh z knihy Další příběhy pro potěchu duše mého oblíbeného autora Bruna Ferrera.

Jeden chudák měl z života jen trápení, ale nepřestával se modlit: " Pane, prosím tě, ať aspoň vyhraju v loterii." Měl se čím dál hůř, ale dál se modlil: "Pane, pomoz mi, ať vyhraji v loterii." Jeho modlitba každodenně stoupala do nebes: "Pane, pomoz mi...dej, ať vyhraji v loterii." Až ho jednou v noci probudil Boží hlas: "Tak mi také pomoz a kup si alespoň los."

Co tedy, drazí přátelé, víme o prosebné modlitbě? Bůh vyslyší naši modlitbu tak, jak je to pro nás nejlepší a často jinak, než si my představujeme. Bůh pomůže tomu, kdo se sám snaží. Bůh není automat na přání.

A nejdůležitější je ještě jedna okolnost. Ježíš říká: "Když zůstanete spojeni se mnou, pak můžete prosit, oč chcete a dostanete to." Spojení s Bohem je to rozhodující v naší modlitbě. Jak často se modlíme bez této důležité skutečnosti.

Přeji nám všem, abychom byli lidmi modlitby ve spojení s Bohem a Jeho vůlí. Amen.

                                                                                                      Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže.

                                                                                                                                                   (české přísloví)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!