Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli velikonoční

01.05.2024

Myšlenka z nedělního kázání o 5. neděli velikonoční

(Sk 9, 26-31; 1 Jan 3, 18-24; Jan 15, 1-8)

Ježíš nám dnes říká: "Když zůstanete spojeni se mnou, pak můžete prosit, oč chcete a dostanete to."

Drazí přátelé, jak často se v životě za něco modlíme, ale kolikrát to nedopadne podle našich představ. Mnoho lidí potom ztrácí chuť se modlit a mnozí ztrácejí víru. Protože se nevyplnilo to, o co prosili v modlitbě.

Mnohokrát jsem to zažil i ve svém životě. Toužil jsem po něčem a výsledek byl opačný. Toužil jsem po konkrétní cestě, ale nakonec to byla cesta úplně jiná. Ale mnohokrát se stačí po pár letech ohlédnout a uvidíme, že ty změny z pera Boha byly k našemu dobru, k našemu štěstí. Proto Bůh neplní mnohé naše modlitby a přání, jak si představujeme. On ty naše modlitby a přání splní, ale v mnohém pro dobro nás samotných trochu jinak.

Vzpomeňme na naše starší bratry ve víře. Izraelité se modlili za příchod Vykupitele. Bůh jej poslal, ale jinak, než si představovali. Nebyl to válečník, ale byl to hlasatel pokoje. Nebyl to král bohatý a mocný, ale král lidských srdcí. Král všech lidí.

Bůh plní lidská přání zpravidla jinak, než si představují. Plní je líp. Ovšem zde se dostáváme ještě k jednomu velmi důležitému aspektu modlitby. Člověk se také musí sám přičinit.

Dovolte mi na tomto místě uvést jeden příběh z knihy Další příběhy pro potěchu duše mého oblíbeného autora Bruna Ferrera.

Jeden chudák měl z života jen trápení, ale nepřestával se modlit: " Pane, prosím tě, ať aspoň vyhraju v loterii." Měl se čím dál hůř, ale dál se modlil: "Pane, pomoz mi, ať vyhraji v loterii." Jeho modlitba každodenně stoupala do nebes: "Pane, pomoz mi…dej, ať vyhraji v loterii." Až ho jednou v noci probudil Boží hlas: "Tak mi také pomoz a kup si alespoň los."

Co tedy, drazí přátelé, víme o prosebné modlitbě? Bůh vyslyší naši modlitbu tak, jak je to pro nás nejlepší a často jinak, než si my představujeme. Bůh pomůže tomu, kdo se sám snaží. Bůh není automat na přání.

A nejdůležitější je ještě jedna okolnost. Ježíš říká: "Když zůstanete spojeni se mnou, pak můžete prosit, oč chcete a dostanete to." Spojení s Bohem je to rozhodující v naší modlitbě. Jak často se modlíme bez této důležité skutečnosti.

Přeji nám všem, abychom byli lidmi modlitby ve spojení s Bohem a Jeho vůlí. Amen.

Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!