Myšlenka z nedělního kázání o 7. neděli v mezidobí

17.02.2022

Myšlenka z nedělního kázání o 7. neděli v mezidobí

(Gn 45, 3-11.15; Žl 37; 1 Kor 15, 45-49; Lk 6, 27-38)

Drazí přátelé, Ježíš Kristus nás dnes vybízí, abychom milovali své nepřátele. Pro nás to samozřejmě znamená otázku, zda je to proveditelné. Je to jen zbožný výrok našeho Pána, nebo to myslí skutečně jako podmínku, abychom byli skutečnými lidmi a skutečnými křesťany. Podle Ježíše Krista znamená obojí jediné: nejednej polovičatě, ale jednej jako celý člověk.

Nic nevyřešíš násilím. Jednej po dobrém. Nic nevyřešíš odsuzováním. Raději pomoz. Nic nevyřešíš mstou. Buď velkorysý.

Jak tyto výroky Ježíš sám praktikoval? Vidíme v Jeho životě několik situací. Když ho před veleknězem udeřil horlivý sluha, nenastavil druhou tvář, ale ani nereagoval násilím. Nutí jej k zamyšlení: "Jestli neříkám pravdu, dokaž to. Jestli mám pravdu, proč mě biješ?" Když chtěli jeho učedníci zahubit Samařany ohněm Božím, říká jim: "Nevíte, jakého Ducha jste?" Dá se do rozhovoru se Samařankou a přivede ji a její krajany k víře v Boha. Když horlivý a prchlivý Petr tasí meč v Getsemanské zahradě, dává Ježíš přednost lásce, smrti a svému utrpení. Které však dá nový rozměr životu ve světle zmrtvýchvstání.

Jak vlastně uchopit slova dnešního evangelia? Pomozme si příběhem mého oblíbeného autora Bruna Ferrera z knihy Úsměvy pro duši s názvem Mír.

Hranici mezi dvěma zeměmi tvořil téměř nepřekročitelný řetěz hor, pokrytý ledovci a bohatý na bouřlivé bystřiny. Tyto země obývaly dva národy, které si byly velmi blízké, podobaly se téměř ve všem, ale přesto a možná i proto byly mezi nimi neustálé spory. Oba národy spolu tvrdě zápasily ve všech oblastech - obchodní a hospodářské, diplomatické i sportovní. Nakonec obě sousední země dospěly až k válečnému konfliktu. Velitelé obou armád vyslali tajné zvědy, aby prozkoumali hranice a zjistili, v které jejich části by byl nejsnadnější přístup na nepřátelské území.

Průzkumníci se vrátili a jeden i druhý podali stejné hlášení. "Na hranici mezi oběma zeměmi je jen jedno místo, kudy je možné projít." Generálové na jedné i na druhé straně se spokojeně usmáli a označili si ono místo na mapě. "Tak tedy právě tudy zaútočíme s našimi obrněnými oddíly." Už se předem těšili na rachot pásových vozidel, oheň artilerie, rychlé vítezství, slávu a medaile. Tajní zvědové na obou stranách nicméně prozrazovali jednu obtíž.

"Přesně to místo však obývá rolník, živí se tam namáhavou prací a bydlí se svou velmi milou ženou v malém domku. Mají se velmi rádi a říká se, že v obou zemích se nenajdou šťastnější lidé. A mají děťátko. Když budeme procházet přes jejich hospodářství a rozložíme se s vojskem v jejich blízkosti, určitě zničíme jejich štěstí."

Na tvářích generálů pohasl úsměv, rázem byli vyvedeni z míry. "Tuhle válku vést nelze," zaznělo jednohlasně z obou stran hranice. A tak válka nebyla vyhlášena.

Drazí přátelé je jen jedno místo, které může znemožnit každou válku, násilí a útok. Je ve tvém srdci. Už rozumíme tomu, co dnes Ježíš říká? Křesťan je člověk, který nestaví své štěstí na neštěstí druhých. Křesťanem je ten člověk, který dokáže ve svém srdci potlačit touhu po válce, násilí a mstě. Tehdy také naplní i téměř nesplnitelné přání Ježíše Krista: "Milujte své nepřátele." Amen.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!