Myšlenka z nedělního kázání o Slavnosti Nejsvětější Trojice

28.05.2021

Myšlenka z nedělního kázání o Slavnosti Nejsvětější Trojice

(Iz 6,1-8; Žl 29; Řím 8, 12-17; Jan 3,1-17)

Dnes zazní mnoho fundovaných kázání o životě Trojjediného Boha, v něhož věříme. O vycházení Ducha Svatého a jak je možné, že věříme v Otce, Syna i Ducha Svatého, a přesto v jediného Boha.

Omlouvám se, ale chtěl bych místo "Trojlístků sv. Patrika", tuto slavnost společně s vámi prožít spíše v otázkách z našich životů, než v těžkopádných dogmatech.

Obraz Boží Trojice - té jednoty v mnohosti - ve svém díle, nás i dnes staví před otázku: Jak se připodobňujeme Bohu Trojjedinému?

Bůh Otec tvoří a dává život. Jakou máme odvahu k životu my? Jsme šťastní, že můžeme žít? A dokážeme dát tu odvahu žít tam, kde právě jsme, i lidem okolo nás? Vnímáme život jako dar, a tím dát největší důvěru Tomu, který nás stvořil? Stojí za to žít? A přejeme šťastný život i lidem okolo nás, nebo jen sobě? Na tyto otázky si musí odpovědět každý z nás sám.

Bůh Syn - Ježíš Kristus je nositelem lásky - daru vykoupení. Lásky k druhým. Dokázal nám svým životem, že není nic krásnějšího, než někoho milovat. On sám ví, že lásku nabídnout, ještě neznamená, že bude přijata. Ježíš Kristus má odvahu lásky. Dokážeme nabídnout svou lásku těm, kteří ji nejvíce potřebují? Dokážeme milovat i přesto, že jsme omítáni? Dokážeme milovat druhé bez ohledu na sebe? Dokážeme vyjít vstříc svou láskou druhým, i když riskujeme odmítnutí? Jsme učedníky Krista v této těžké disciplíně? Na tyto otázky si musí odpovědět každý z nás sám.

Duch Svatý posvěcuje. Dává sílu, moudrost, pomoc, poznání a hlavně je tam, kde je potřeba. Je všude od zrození světa až po jeho vykoupení. Je zde stále a vane, kam chce. A co my. Dokážeme pomoci tam, kde je potřeba? Dokážeme dát světlo naděje lidem, kteří naději již nemají? Dokážeme všechno v tom, který nás posiluje? Jsme jako křesťané tím svěžím větrem, který dá tomuto světu se znovu zhluboka nadechnout? Na tyto otázky si musí odpovědět každý z nás sám.

A ještě jedna tradiční otázka. Jsme obrazem Boží Trojice? Bůh je jeden ve třech osobách. Jak jsme na tom my - křesťané s jednotou? Jeden starý pan farář říkával: "Zakázal bych ve všech církvích slavit Eucharistii do té doby, než budeme stát všichni kolem jednoho oltáře." Na tvářích akademických teologů se objeví shovívavý úsměv. Ale my, drazí přátelé, nežijeme ve světě knih, ale v tomto světě. Jsme možná blíž tajemství Boží Trojice, než tito akademici. Snažme se být obrazem Boží Trojice v tomto světě, v životě, lásce a přetváření tohoto světa k lepšímu. A nezapomínejme na naše rodiny a blízké.

Ať nám v tom pomáhá Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.

                                              Je neuvěřitelné, kolika věcem musí věřit ten, kdo chce být nevěrcem.

                                                                                               (Michael Faulhaber, kardinál)             

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!