Myšlenka z nedělního kázání o Slavnosti Povýšení sv. Kříže

09.09.2021

Myšlenka z nedělního kázání o Slavnosti Povýšení sv. Kříže

(Nu 21,4b-9; Žl 78; Flp 2, 6-11; Mk 8, 27-35)

Drazí přátelé, když dnes posloucháme slova evangelia, tak se nám zdá, že si Petr tak přísná slova nezasloužil. Jen nechtěl, aby se Ježíš nechal zabít. Je však Petr pro život a Bůh pro smrt? Mnohým z nás se zdá, že křesťanství je jenom čekání na smrt a musíme se vzdát všeho krásného a příjemného.

Jen si uvědomme, co často čteme na úmrtních oznámeních:

  • "Z vůle Boha byl povolán na věčnost."
  • "Z vůle Nejvyššího zemřel při dopravní nehodě."
  • "Bůh si jej zamiloval, a proto musel zemřít."...atd.

Copak se Bohu líbí, že někdo zemře a zanechá po sobě manželku (manžela) a děti? Copak se Bohu líbí smrt? Bohu se nelíbí smrt a Bůh chce život. Proč tedy musel zemřít Ježíš Kristus? Vskutku nemusel, ale lidé jej nepřijali. Neobrátili se k dobrému. Zemřel i pro mé a tvé hříchy. To lidé, já a ty, jsme zvolili smrt. Nezbývala jiná cesta, než aby Kristus prošel údolím smrti, aby nám dal život, život věčný. Proč vlastně Ježíš dnes odporuje Petrovi? Ježíš odmítá cestu, kdy si člověk chce zachránit život bez Boha. Kdy si člověk myslí, že je sám sobě vykupitelem a spasitelem. Každý z nás, kdo odmítá Kristův kříž, ten si staví svůj kříž - vlastní a nezměrně těžší.

Dnes slavíme v našem chrámu Slavnost Povýšení sv. Kříže. V našich životech je také mnoho křížů. Jak vlastně ty kříže vzniknou? Kříž vzniká křížením dvou směrů - vertikálním a horizontálním, nahoru a napříč. Kříž vznikne tehdy, kdy se kříží vůle člověka a vůle Boha (a On chce pro nás jen to nejlepší). Kristův kříž vznikl tehdy, když se lidé vzepřeli Boží vůli.

A teď se ptáme, jaká je tedy ta radostná zvěst dnešního evangelia? Jednoduchá a zároveň složitá, že ji bez důvěry v Krista ukřižovaného nepochopíme. Cesta křesťana není cestou pohrdání životem nebo cestou, která vyhledává trápení a smutek. Je to cesta, kde dokážeme spolu s Kristem proměnit trápení v dobro. Je to cesta, na níž jsme s pomocí Boží silní a dokážeme unést trápení a přežít. Cesta křesťana je cestou protestu proti smrti ve jménu Toho, který křísil mrtvé a dal svůj život za každého člověka, aby mohl žít navěky. Spolu s Kristem každý z nás svou smrt přemůže. Amen.

                                                                  Naděje není nic jiného než víra v nekonečnou lásku Boží.

                                                                                                                             (bl. Charles de Foucauld)    

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!