Myšlenka z nedělního kázání o Svátku Svaté Rodiny

27.12.2019

Myšlenka z nedělního kázání o Svátku Svaté Rodiny

(Mt 2,13-23)

O Svaté Rodině, Marii, Josefovi a malém Ježíškovi meditují, rozjímají a mluví v tomto čase mnozí faráři a teologové. Dovolte mi však dnes, tak jak Písmo sv., které žije v každé době i v dnešním světě, zamyslet se spolu s vámi nad našimi rodinami.

O krizi rodin, vztahu manželů, partnerů, vztahu rodičů a dětí se píše mnoho knih, které plní regály knihkupectví a "často grafomani a pseudovědci" nás zásobují hezkým objemem papíru, kde rádi popisují, co je špatné, ale ve většině z nich jsem nikdy nenalezl odpověď, pouze popis. Zajisté znáte pojem syndrom "neviditelného člověka." To znamená, že člověk, i když žije vedle vás, není vidět a není námi vnímán. Myslím, že krize rodiny spočívá právě v tomto syndromu.

"Vědecké" knihy dnes necháme stranou a necháme zaznít jednoduchý příběh z pera mého oblíbeného autora Bruna Ferrera z knihy Další příběhy pro potěchu duše.

Drahokam

Dva přátelé se setkali po dlouhé době. Jeden z nich zbohatl a druhý zchudl. Najedli se spolu a vzpomínali na staré časy. Pak chudák usnul. Jeho příteli mu ho bylo líto, a tak mu před odchodem vsunul do kapsy obrovský diamant nevýslovné ceny. Ale když se chudák probudil, diamant nenašel a žil dál jako dřív. Po roce se oba přátelé shodou okolností zase potkali. Když bohatý přítel uviděl, že chudý je pořád chudý, zeptal se: "Řekni mi přece, ty jsi nenašel poklad, který jsem ti dal do kapsy?"

Myslím, drazí přátelé, že nejen o svátku Svaté Rodiny, je čas objevit manžela, manželku, partnera, partnerku, dceru nebo syna, objevit ten krásný diamant, který máme vedle sebe a u sebe a nevíme o něm. Až toto dokážeme, tak naplní naše rodiny a naše společenství křesťanů to pravé světlo Vánoc, světlo víry, naděje a lásky. Podívejme se na ty naše blízké a vězme, že nalezneme poklad. Znovu se zrodí rodina, znovu se narodí vztah mezi blízkými.

Když najdeš člověka, který ti v klidu

naslouchá,

který je duchem přítomen, když mu

něco říkáš,

který ti neklade dvě otázky najednou,

ale napjatě naslouchá,

co mu na jeho otázku odpovíš,

který tě neprobodává očima a tvému

pohledu se nevyhýbá,

pak si uvědom, že jsi našel vzácný

poklad v poli - vzácnou perlu!"

                                                                      (Johann Kaspar Lavater)

A jako dovětek si dovoluji popřát nám všem o Svátku Svaté Rodiny, abychom v našich rodinách nacházeli jen ty vzácné perly a sami jimi byli. Snažme se o to nejen dnešní den, ale každou chvíli, kterou máme darovanou od Pána. Amen.

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!