Rozpis bohoslužeb na červen 2019

24.05.2019

Rozpis bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže na červen 2019

2. 6. 2019 - Slavnost Nanebevstoupení Páně, Tuto neděli není mše sv. z důvodu nemoci faráře. Je možno využít nedělní bohoslužbu ČSHC v 9:00 hodin

9. 6. 2019 v 10:45 hodin - Slavnost Seslání Ducha sv., mše sv.

16. 6. 2019 v 10:45 hodin - Slavnost Nejsvětější Trojice

23. 6. 2019 - 12. neděle v mezidobí, mše sv. pro děti v přírodě na Roženeckých Pasekách, poděkování za uplynulý školní rok (mše sv. se nekoná v kostele)

30. 6. 2019 v 10:45 hodin - Slavnost Petra a Pavla, apoštolů, mše sv.