Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

18.04.2019

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

(Jan 20,1-9)

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, 
ale neměl lásku, 
jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. 
Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, 
ovládal všechno, co se může vědět, 
a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, 
ale neměl lásku, 
nejsem nic. 
Kdybych rozdal všechno, co mám, za pokrm chudým
a pro svoji slávu vydal ve službě sám sebe, 
ale neměl lásku, 
nic mi to neprospěje.

                                                                                                                   (1 Kor 13,1-3)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!