Myšlenka z nedělního kázání o Slavnosti Narození Páně

20.12.2022

Myšlenka z nedělního kázání o Slavnosti Narození Páně

(Iz 52, 7-10, Žl 98, Žid 1, 1-6, Jan 1, 1-18)

O Vánocích, o jejich tajemstvích bylo již vysloveno mnoho slov. O nadpřirozeném příchodu Syna Božího na tento svět, o smyslu Vánoc, snaha o odvysvětlení tajemství. Prosím, nesnažme se každé tajemství vysvětlit, protože na to nemáme dost sil, rozumu a poznání. A odháníme od sebe to, co by nás mohlo překvapit. Dovolte mi přes toto "vánoční" množství hlasů a slov vyslovit pouze pár otázek: "Kam a do jaké role v této vánoční a betlémské scenérii patříme my? Jsme jako Maria, která vyslovila své "Ano," aniž věděla, jak to s ní dopadne? Jsme jako Josef, který uvěřil Bohu a přijal svůj úděl, kterému asi v mnohém nerozuměl? Jsme jako ti, kteří zavřeli své příbytky před ženou, která měla již každou chvíli porodit dítě? Jsme jako ti, kteří až z daleka přišli ze svých domovů, aby nalezli poklad - Ježíše Krista, Spasitele světa, který přišel, aby zachránil každého z nás?"

Dovolím si vyslovit vánoční přání pro nás všechny. Učme se vycházet, abychom nezůstali stát na počátku nebo na půli cesty. Učme se důvěřovat, abychom došli tam, kam máme. Učme se vyslovovat Bohu své "Ano," abychom Mu dali najevo, že v něj věříme.

Přeji nám všem, abychom znovu o těchto Vánocích vyšli na cestu za narozeným Spasitelem. A abychom také došli k cíli, k narozenému Spasiteli. Požehnané Vánoce! Amen.

                                                 Uvěřit Bohu znamená také nedůvěřovat tolik sobě, a to je pro nás často kamenem úrazu.

                                                                                                                                                                (Benedikt XVI., římský biskup)

Starokatolická farnost v Jihlavě                                                Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová ul. 1, 586 01 Jihlava
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!