Panně Marii Kralické

31.12.2019

Panně Marii Kralické

Kolik jen v Tobě ožilo srdcí,

a kolik životů skonalo

na kolenou prosebných.

I když lásku nelze usmrtit,

tu lze jen žít

a skrýt tvář svou

pod pláštěm bolestným.

Snad i ve smrti

chci se zvát dítětem Tvým,

bys, Matko,

jež drahá jsi,

mně vyprosila nebe.

                                                                                        (Martin M. Čapka, Modlitba, 2007)